• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Analytiker: Allt fler säkrar portföljen mot inflation

Ökade förväntningar om en stigande inflation framöver har ökat efterfrågan på realränteobligationer

Inflationen i eurozonen och USA är fortfarande nära noll, men förväntningar om en stigande inflation har skapat ett ökat intresse för realränteobligationer som fungerar som en försäkring mot inflationen. Det menar Carsten Skau, som är obligationsanalytiker på Danske Invest och arbetar dagligen med i stort sett alla typer av obligationer.

"De senaste åren har det funnits ett behov av att skydda sin portfölj genom att köpa realränteobligationer. När inflationsförväntningarna nu stiger, ökar det behovet ytterligare och vi ser en ökande efterfrågan på realränteobligationer", berättar Carsten Skau.

En realränteobligation är normalt en statsobligation från så kallade säkra länder som England, USA, Tyskland, Frankrike, Japan, Sverige eller Danmark, men till skillnad från vanliga statsobligationer, så justeras värdet på realränteobligationen med inflationen.

Värdet på vanliga statsobligationer urholkas om inflationen stiger och vid en inflation nära noll, förlorar obligationsinnehavaren köpkraft.

"Om inflationen börjar stiga kan realränteobligationer skydda portföljens värde. Omvänt så är det fördelaktigt att äga vanliga statsobligationer när inflationen sjunker", fortsätter Carsten Skau.

Det är framförallt den amerikanska löneinflationen som gör att marknaden nu justerar upp sina inflationsförväntningar.

"Löneinflationen och den totala inflationen har legat runt noll i flera år i USA. Den höga arbetslösheten har pressat ner lönerna, men nu ser vi att det börjar vända", berättar Carsten Skau.

Den senaste amerikanska sysselsättningsrapporten visade en löneinflation under oktober på 0,4 procent jämfört med föregående månad. På årsbasis var löneinflationen 2,5 procent jämfört med föregående år.

Kommer att sätta tryck på inflationen
Investmentbanken Goldman Sachs har just kommit med en rad rekommendationer för 2016, och man nämner särskilt realränteobligationer som en intressant investering. Goldman Sachs räknar med att inflationen i USA når 1,5 procent under 2016 och att inflation i eurozonen hamnar på 1 procent.

Danske Banks förväntningar ligger på samma nivåer och Carsten Skau förklarar vad som ligger bakom de stigande inflationsförväntningarna.

"För det första kommer vi sannolikt se ett stigande lönetryck i både USA och Europa. Vi måste också komma ihåg att en av de faktorer som bidragit mest till att hålla inflationen nere är de mycket låga råvarupriserna, t.ex. oljepriset", säger Carsten Skau och pekar på att kärninflationen, som är inflationen mätt exklusive mat- och energipriser, ligger på 2 procent i USA och 1,1 procent i eurozonen.

"Om råvarupriserna, inklusive oljan, stiger igen, så kommer det att pressa upp inflationen snabbt. Den Europeiska centralbanken har dessutom meddelat nyligen att den kommer att sätta press på inflationen ytterligare genom en än mer expansiv penningpolitik än vad som nu är fallet med nuvarande obligationsköpsprogram. Centralbanken kan exempelvis komma att sänka räntan i syfte att öka inflationen", säger Carsten Skau.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.