• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Blickar fram mot 2015: Den globala tillväxten kommer att fortsätta

Chefsekonom Bo Bejstrup Christensen hos Danske Invest tar dig med världen runt och ger dig sin syn på makroekonomins potential under 2015.

Den globala uppgången fortsätter och det är goda nyheter. Så sammanfattar chefsekonom Bo Bejstrup Christensen hos Danske Invest sin syn på 2015. Han ser en fortsatt styrka i USA, en förbättring i Europa samt fortsatt tillväxt i Kina, dock med betydande utmaningar.

USA: Den stora motorn i den globala ekonomin
Den amerikanska ekonomin överraskade positivt under 2014 och Bo Bejstrup Christensen bedömer att den solida ekonomiska tillväxten i USA kommer att fortsätta nästa år. Han förväntar sig dessutom att den amerikanska centralbanken, Fed, höjer räntan.

”Vi räknar med att tillväxten i USA blir omkring 3,5 procent nästa år. De huvudsakliga drivkrafterna för detta är ett fortsatt väl fungerande banksystem som stödjer företagens vilja och förmåga att investera. Samtidigt som vi ser en förbättring på bostadsmarknaden, som fortfarande befinner sig i en svacka efter 5–6 år i kris”, berättar Bo Bejstrup Christensen. På grund av den solida tillväxten bedömer han att Fed kommer att höja räntan för första gången på många år under 2015.

Europa: Banksektorn måste säkerställa tillväxten
Bo Bejstrup Christensen bedömer att tillväxten i Europa kommer att få fart under 2015 efter en besvikelse 2014. Men det beror på om banksektorn lever upp till förväntningarna.

”Under 2015 blir banksektorn den helt avgörande faktorn för att få upp tillväxten igen. Vi förväntar oss att bankerna ökar utlåningen under 2015. Det vill säga, att företagen kan investera och konsumenterna konsumera något mer”, säger Bo Bejstrup Christensen. Han understryker dock att detta inte betyder att ECB är i närheten av att strama åt penningpolitiken och att osäkerheten i Östeuropa är en okänd faktor som kan påverka utvecklingen, som vi såg i år.

Kina: Fortsatt tillväxt men med utmaningar
Bo Bejstrup Christensen bedömer att Kina kommer att växa med 6 procent under 2015. Men utmaningarna är stora. Speciellt bostadsmarknaden är en utmaning eftersom det har byggts för mycket och det har varit en överhettad kreditgivning under de senaste åren. Men det finns ljuspunkter.

”De goda nyheterna är att bostadsmarknaden tycks ha lugnat ned sig och att både försäljningen av antalet bostäder och byggverksamheten har fallit något. Och det är vi faktiskt riktigt glada över. Det ser också ut som att utlåningstillväxten från banksystemet har sjunkit till en mer hållbar nivå. Vi förväntar oss därför att den kinesiska ekonomin växer med ca 6 procent under 2015. Men vi är också mycket medvetna om att det finns betydande risker i Kina, särskilt kring det finansiella systemet och bostadsmarknaden”, säger Bo Bejstrup Christensen.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.