• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Börssommaren präglas av makrodata

Ulric Grönvall kommenterar aktiemarknaden.

Aktiemarknaden steg kraftigt i början av 2012. Förklaringar fanns bland annat i form av att makrostatistiken(t.ex. arbetslöshetssiffror, konsumentförtroende, budgetunderskott och nybyggnadssiffror), från framför allt USA, överraskade positivt, samtidigt som ECB i december genomförde en större stimulansåtgärd, kallad LTRO 1. Man ska dock komma ihåg att börsen avslutade andra halvan av 2011 riktigt svagt, och var ganska nedtryckt när vi gick in i 2012. Därmed fanns det även ett rent tekniskt stöd för en börsuppgång.

Utvecklingen för företagen får sägas varit god under årets första kvartal. I samband med rapporterna för det första kvartalet andades viss optimism och resultaten var stabila. Dock tog oron för en inbromsning i den globala konjunkturen och skuldkrisen i Europa över, med börsfall som följd. Lite svagare makrostatistik, framför allt från Kina och Europa har varit i fokus. I Kina har centralbanken sänkt räntan och bankernas reservkrav för att stimulera ekonomin. I Europa har val i Frankrike och Grekland stått på agendan och förskjutit nödvändiga åtgärder inom EMU. Förtroendet för EMU/EUs sätt att hantera skuldkrisen har återigen nått nya bottennivåer, vilket bland annat återspeglas i att spanska och italienska statsobligationsräntor stigit kraftigt.

Börsen är därmed i princip tillbaka på samma nivå som vid årsskiftet. Kikar vi på vinstförväntningarna för börsen för detta år och nästa, har det inte hänt så mycket under det första halvåret och därmed är värderingen av vinsterna intakt. Då räntorna sjunkit har dock aktievärderingen i relation till obligationer blivit än gynnsammare. Direktavkastningen på börsen är idag 4,5%, vilket kan jämföras med långa statsobligationsräntor, som ger en ränta på under 1,5%. Dessutom delas bara ungefär hälften av bolagens vinster ut. Resten återinvesteras i verksamheten på ett eller annat sätt, förhoppningsvis till en högre avkastning än 1,5%.

Börssommaren kommer initialt präglas av makrodata och en del politiska utspel. Därefter kommer rapportsäsongen för det första halvåret att ta vid. Vad politiker beslutar är svårt att sia om, men makrodata(t.ex. arbetslöshetssiffror, konsumentförtroende, budgetunderskott och nybyggnadssiffror) kommer nog fortsatt komma in lite svagt. Detta då de nya stimulanser som sjösatts, knappast hunnit ge effekt ännu. Gällande rapportsäsongen, har vi fått in några enstaka vinstvarningar, bland annat från SKF. Vår syn är att förväntansbilden på rapporterna kommit ner på senare tid, drivet av vinstvarningar och svag makro. Resultaten kommer nog vara fullt godkända, men företagens guidning inför andra halvåret kommer nog vara försiktigare än under förra rapportperioden. Vår syn är att allt ovanstående är väl inräknat i dagens aktiekurser.

Företagen har, inte minst sedan Lehman Brothers gick i konkurs hösten 2008, stärkt sina balansräkningar och effektiviserat sina organisationer. De står därmed väl rustade, oavsett vart konjunkturen tar vägen i höst. Centralbankerna gör i allt väsentligt sitt jobb och stimulerar ekonomin när det behövs. På kort sikt ligger därmed konjunkturutvecklingen i huvudsak i händerna på våra politiker. Hur löser vi skuldproblemen hos vissa länder och de svaga balansräkningarna i en del stora banker? Hur får vi privatpersoner med stora lån att våga konsumera? Ingen sitter på hela svaret idag, men vi tror att politikerna inser frågans allvar och att en del åtgärder kommer att föreslås under sommaren, framför allt i Europa. Det är alltid vanskligt att förutse hur börsen ska gå på kort sikt. Vår positiva börssyn för 2012 kvarstår dock och det innebär att sommaren/hösten bör kunna ge en hyggligt positiv avkastning totalt sett.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.