• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Därför bör du sitta still i båten trots börsraset

Oron vi nu ser på finansmarknaderna är övergående menar Bo Bejstrup Christensen på Danske Invest.

Det nya året har fått en turbulent start på världens aktiemarknader, även här hemma i       Skandinavien. Att kurserna faller beror på flera olika faktorer som samverkar, bland annat det sjunkande oljepriset, Kinas tillväxtproblem och det kinesiska börsraset som sprider sig till andra marknader. Samtidigt har de kinesiska myndigheterna låtit den kinesiska yuanen försvagas, vilket också påverkar de globala aktiemarknaderna eftersom det stärker de kinesiska företagens konkurrenskraft.

Men som investerare bör man ha is i magen. Det är budskapet från Danske Invests chefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen.

”Att oron i Kina blossat upp igen är negativt för aktiemarknaderna och kan leda till mycket tvära kast på börserna den närmaste tiden. Vi tror dock att aktiekurserna kommer att stabiliseras under första kvartalet för att sedan vända uppåt igen, så som sparare bör man sitta still i båten”, säger han.

Sjunkande oljepriser
Enligt Bo Bejstrup Christensen borde varken sjunkande oljepriser eller det osäkra läget och börsoron i Kina vara några större bekymmer för sparare på lite längre sikt.

De fallande priserna på olja och andra råvaror har bland annat påverkat amerikanska företagsobligationer. Eftersom många företag i energi- och råvarusektorn pressas av prisrasen, så uppstår en osäkerhet om värdet på deras obligationer. Samtidigt tampas tillväxtmarknaderna med svag tillväxt, och här blir de lägre råvarupriserna ännu ett sänke för länder med stor råvaruexport, som Brasilien och Ryssland.

”Men sammantaget är det låga oljepriset positivt för tillväxten i USA, Europa och Kina, och vår bedömning är att banksystemen i både USA och Europa nu är i stånd att klara de smällar som kan komma från trängda olje- och energibolag”, understryker Bo Bejstrup Christensen.

Kinesisk osäkerhet och kursras
Vänder vi blicken mot Kina så ser vi att landet har en byggsektor i recession, en tung industrisektor med överkapacitet och en alltför hög skuldsättning. Därför räknar Bo Bejstrup Christensen med att 2016 blir ett svårt år för den kinesiska ekonomin och tillväxten.

”Men även om vi ser en svag utveckling i Kina så är det inte frågan om någon kollaps", betonar han.

Den senaste veckans stora kursras på de kinesiska börserna bekymrar inte Christensen.

”Aktier där är väldigt högt värderade. Det är en mycket spekulativ marknad där privata investerare med kraftigt belånade investeringar står för 80-90 procent av den dagliga omsättningen", förklarar han.

Bo Bejstrup Christensen ser det som nu sker i Kina som en förlängning av oron i somras. Då försökte den kinesiska regeringen stötta marknaderna genom att tvinga bankerna att låna ut pengar till diverse kinesiska institutioner för att dessa i sin tur skulle köpa aktier och på så vis stabilisera marknaden. Samtidigt förbjöds en rad stora investerare att sälja sina aktier under en sexmånadersperiod. Det tillfälliga försäljningsförbudet var ursprungligen tänkt att hävas den 8 januari 2016, vilket har skapat stor oro bland de spekulativa kinesiska investerarna. Nya regler har dock satt en gräns för hur snabbt investerare får sälja sina aktier.

”Vi tror dessutom att den kinesiska regeringen är beredd att gå långt för att garantera den finansiella stabiliteten. Även om aktiekurserna fortsätter falla så lär det alltså inte få några större följdverkningar på Kinas tillväxt”, säger Bo Bejstrup Christensen.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.