• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Därför förblir räntorna låga

Danske Invests chefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen förutser att räntorna förblir låga under lång tid framöver. Trots det tvekar han inte att rekommendera obligationer som innehav i portföljenr.

I princip finns det tre skäl till att räntorna i Europa är extremt låga just nu. Samma tre faktorer är också förklaringen till att de kommer att förbli låga ett bra tag till.

Efter att ha repat sig någorlunda började tillväxten i Europa att mattas under sommaren 2014. Den avmattningen har, tillsammans med faktor två som är de fallande råvarupriserna, lett till låg inflation och ökad oro för en långvarig period med mycket låg tillväxt och inflation. Europeiska centralbanken (ECB) har, som tredje faktor, reagerat på den låga tillväxten och den låga inflationen genom kraftiga penningpolitiska lättnader. Man ska komma ihåg att ECB blev till för att hålla inflationen på 2 procent.

ECB har klart och tydligt signalerat avsikten att föra en extremt stimulansinriktad penningpolitik en lång tid framöver. Konkret har banken som minimum tänkt låta sedelpressarna gå och fortsätta stödköpa obligationer fram till slutet av 2016. Och om inflationen inte visar några tecken på att ta fart kommer ECB att fortsätta med sina stödköp längre än så.

Ett ankare för de låga räntorna
Det betyder att ECB just nu fungerar som ett ankare för räntorna. Och utsikterna till fortsatt penningpolitisk stimulans betyder att det knappast finns några utsikter till större ränteökningar i Europa under de närmaste åren.

Den europeiska ekonomin ser ut att gå mot ljusare tider. Lägre oljepris, svagare valuta, sundare banksystem och penningpolitiska lättnader innebär enligt vår bedömning att tillväxten i Europa kommer att stiga.

Infrias dessa förväntningar kommer räntorna inte att fortsätta nedåt; de kan till och med stiga en aning i takt med att tillståndet i ekonomin blir allt bättre. Men det centrala är att vi kan räkna med en period med fortsatt låga eller möjligen marginellt högre räntor.

Obligationer ger säkerhet
När räntorna förväntas vara fortsatt låga frågar sig kanske en del om man helt enkelt bör sälja sina obligationer.

Svaret är nej, det ska man inte. För trots de mycket låga räntorna och en låg potentiell avkastning bidrar obligationer till riskspridning i en investeringsportfölj. Det betyder bland annat att om våra förväntningar på tillväxten inte infrias och Europa i stället går mot en period av stagnation, kommer traditionella obligationer att klara sig fint och ge investerarna skydd mot de förluster de ofrånkomligen gör på mer riskabla investeringar, till exempel aktier.
Med utsikten till hyfsat stabila räntor, lite högre tillväxt och stimulansinriktad penningpolitik är företagsobligationer ett intressant alternativ till de traditionella stats- och bostadsobligationerna. För en del investerare kan det också vara klokt att titta på obligationer från nya marknader, men det beror på hur ens egen riskprofil ser ut.

Har man större riskaptit och plats i portföljen anser vi att det fortfarande finns attraktiva möjligheter bland olika tillgångar med högre risk i Europa, bland dem förstås europeiska aktier. Det viktiga är bara att man inte lägger alla ägg i samma korg.
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.