• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Därför ser vi möjligheter i europeisk high yield

Den expansiva penningpolitiken i Europa har gjort high yield-obligationer intressanta igen.

Efter en tuff period för europeiska företagsobligationer i high yield-segmentet under början av året börjar dessa obligationer nu bli intressanta igen, av flera skäl. För det första så är merparten av företagen i Europa i bättre form än sina amerikanska motparter.

”De europeiska företagen har blivit allt mer konservativa och ägnat de senaste åren åt att minska skuldsättningen och hålla nere sina investeringar. På så sätt har företagen förbättrat sin förmåga att hantera sina löpande räntekostnader, medan situationen är den motsatta för amerikanska företag”, förklarar Bo Bejstrup Christensen, chefsanalytiker för Danske Invest, som har fonden Danske Invest Euro High Yield klass SEK med fokus på europeiska high yield-företagsobligationer.

Ingen löneinflation
För det andra har den försiktighet som de europeiska företagen uppvisat under flera år lett till ett lågt jobbskapande och därmed hög arbetslöshet. Den minskar dock nu.

”Den höga arbetslösheten gör att de europeiska företagen inte upplever någon press på intäktsmarginalerna från ökade lönekostnader”, säger Bo Bejstrup Christensen.

USA befinner sig däremot på en plats i den ekonomiska cykeln där löneinflationen är på väg upp, även om det ännu inte är tal om någon överhettning. Men i Europa, där man är alltså är långt ifrån situationen i USA, kommer företagen med stor sannolikhet ha möjlighet att öka sina marginaler ett tag till, förklarar Bo Bejstrup Christensen.

Goda finansieringsmöjligheter
För det tredje tror Bo Bejstrup Christensen att den övergripande finansieringsmiljön är mer gynnsam för europeiska företag än för företag i USA, av flera skäl.

”Centralbanken i USA håller långsamt på att strama åt penningpolitiken, medan situationen i euroområdet är den motsatta”, säger Bo Bejstrup Christensen.

Vid sitt senaste möte beslöt Europeiska centralbanken att ytterligare expandera penningpolitiken och dessutom meddelade centralbankschefen Mario Draghi då, klart och tydligt, att det kan komma ytterligare lättnader vid behov.

”Vi tror att den underliggande expansiva penningpolitiken kommer öka efterfrågan på europeisk high yield”, säger Bo Bejstrup Christensen.
I USA har bankerna ökat sin kreditgivning till amerikanska företag under flera år, men den utvecklingen har börjat vända och bankerna har börjat strama åt kreditvillkoren igen.

”Men i euroområdet är situationen den omvända. Det var först för ett år sedan som de europeiska bankerna började lätta upp kreditvillkoren för företag. Det har de fortsatt med och med hjälp av ECB så förväntar vi oss att den utvecklingen kommer att fortsätta”, säger Bo Bejstrup Christensen.

”Vi gör bedömningen att vi kommer att få se fler obligationsemissioner i Europa och att vi har ett gynnsamt utgångsläge för en normalisering av företagens benägenhet att finansiera sig på den europeiska kapitalmarknaden”.

Politiska risker
High yield-företagsobligationer är obligationer utfärdade av företag med en förhöjd kreditrisk. Det innebär att företag med high yield-status anses ha en högre risk när det gäller att på sikt kunna återbetala sina lån. Det ska ställas i kontrast till företag med investment grade-status, där sannolikheten för att bolagen inte ska kunna betala sina lån anses vara låg.

Investerare som tar på sig en högre risk genom att investera i high yield-obligationer istället för investment grade-obligationer har också en högre förväntad avkastning. Företag som utfärdar obligationer använder det normalt som ett alternativ till banklån, för att exempelvis finansiera investeringar i verksamheten.

Men det finns många risker med att investera i europeiska high yield-obligationer. Den första är politisk, förklarar Bo Bejstrup Christensen.

”Även om ekonomin har klarat sig bra i Europa finns det fortfarande många politiska risker kvar i euroområdet. Vi har Storbritanniens omröstning om EU-medlemskapet i juni, Brexit-valet, och vi har en dysfunktionell spansk regering och därmed en stor sannolikhet för ett nyval”, säger han.

Dessutom bedömer Bo Bejstrup Christensen att flyktingkrisen utgör en risk, eftersom den när som helst kan blossa upp igen.

”En annan risk är om förväntningarna på den globala tillväxten inte uppfylls, framför allt i Kina och på tillväxtmarknaderna, men även i USA. Om så blir fallet kommer det att drabba tillväxten i euroområdet och därmed skada företagens förmåga och vilja att låna pengar, expandera och skapa tillväxt”, säger Bo Bejstrup Christensen.

Tänk på risken
Faktablad och Informationsbroschyr finns att tillgå på danskeinvest.se. Kom ihåg att investeringar alltid är förenat med risk och att du i värsta fall kan förlora hela ditt investerade kapital. Konsultera alltid en rådgivare innan du gör en investering, och ta reda på om en viss investering passar din investeringsprofil.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.