• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Dags att se över innehavet på tillväxtmarknaderna

Danske Invests chefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen förklarar varför det är dags att justera exponeringen mot tillväxtmarknaderna.

Förutom den senaste uppgörelsen i Grekland har det varit några bra veckor för de allra flesta investerare.

Särskilt europeiska aktier, och i synnerhet aktier med exponering mot euroområdet, har gjort bra ifrån sig. Men även företagsobligationer, amerikanska aktier, och sist men inte minst, tillväxtmarknadsaktier har fått ett uppsving.

Vad händer nu?
Under våren har vi haft en positiv inställning till aktier, och i synnerhet europeiska aktier. Vi anser nu att det är dags att dra ned på risken och minskar därför aktievikten för att komma ner på en neutral fördelning mellan aktier och obligationer.

Vi tycker att det är innehavet i tillväxtmarknadsaktier som bör reduceras. Detta gör vi med utgångspunkt i tre viktiga faktorer, nämligen global tillväxt, amerikansk ekonomi och Kinas tillväxt.

Två möjliga räntehöjningar i år
Om vi börjar med den globala tillväxten, anser vi att den har tilltagit under de senaste månaderna med USA och Kina i spetsen. Även om vi inte räknar med någon betydande avmattning, tror vi att perioden med tilltagande tillväxt ligger bakom oss. Vi bedömer därför att chansen för positiva överraskningar inte är så stor jämfört med marknadens nuvarande förväntningar under de kommande månaderna.

Skälet till detta handlar först och främst om penningpolitiken i USA. Här är vi fast övertygade om att den amerikanska tillväxten – som enligt vår bedömning ligger på tre procent för närvarande –  kommer att ligga kvar på denna nivå och därmed vara så stark att amerikanska centralbanken höjer räntan. Inte bara en gång utan sannolikt två gånger under hösten.

Får vi rätt i den här frågan är det mer än marknaden för närvarande har diskonterat in, något som bör återspeglas i stigande amerikanska räntor och en starkare dollar. Detta brukar historiskt sett innebära problem för i synnerhet aktier och valutor på tillväxtmarknaderna.

Mindre råvaruintensitet i kinesisk tillväxt
Avslutningsvis menar vi att tillväxten i Kina, pga expansiva politiska tilltag, har ökat till drygt sex procent efter ett riktigt svagt första kvartal. Tittar vi framåt tror vi att de kinesiska myndigheterna är nöjda med den nuvarande tillväxtnivån och därför räknar vi inte med några fler expansiva initiativ från Kina.

Detta är viktigt eftersom många investerare fokuserar på Kina för att ta tempen på övriga tillväxtmarknader. Det beror i sin tur bland annat på att Kina i hög grad är en motor för efterfrågan på många råvaror, vilket är avgörande för tillväxten i många tillväxtekonomier.

Till detta skall läggas att den kinesiska tillväxten framöver kommer att drivas mindre av exempelvis byggaktiviteter, varför råvaruintensiteten i den kinesiska tillväxten också kommer att bli lägre framöver.

Sammanfattningsvis ser vi en global tillväxtbild, och en amerikansk ränteutveckling, som är en utmaning för tillväxtmarknaderna. Vi bedömer därför avkastningspotentialen i regionen som begränsad och att risken för betydande kursras är högre än normalt.

Europeiska och japanska aktier fortsatt intressanta
Men hur kan man då resonera med de pengar man får över? Även om de bästa nyheterna för Europa ligger bakom oss, menar vi fortsatt att tillväxten i regionen kommer att vara relativt hög, dvs. ca två procent, och ser fram emot en långvarig period med stimulansinriktad penningpolitik.
I kombination med attraktiv värderingsnivåer anser vi att avkastningspotentialen för europeiska aktier fortsatt är intressant.

Får vi rätt i vårt antagande om fortsatt hög amerikansk tillväxt och en stramare penningpolitik, kommer detta att försvaga den japanska valutan och samtidigt stärka exporten. Detta tillsammans med ett par intressanta reforminitiativ gör att avkastningspotentialen för japanska aktier framstår som intressant.

Således går vi hösten till mötes med en neutral syn på fördelningen mellan aktier och obligationer. Vi är skeptiska till tillväxtmarknadsaktier medan vi betraktar Japan och Europa som de regioner med bäst avkastningsmöjligheter.
 
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.