• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Danske Invest i topp när det gäller hållbarhet

Danske Invest belönas med högt betyg för sitt hållbarhetsarbete i Morningstars nya hållbarhetsranking.

Fondutvärderingsföretaget Morningstar är känt för att ranka fonder baserat på fondernas avkastning, förvaltningsavgifter och risk, men nu har man också börjat betygssätta fonderna efter hur stort ansvar de tar.

Den nya Morningstarrankingen har funnits sedan mars och Danske Invest rankas som det näst mest ansvarsfulla fondbolaget i Sverige med ett snittbetyg på 3,75. Endast AMF får ett högre genomsnittsbetyg, på 3,78.

Betygsskalan är från 1 till 5 och det högsta betyget ges till de fonder som ligger i de översta 10 procenten när det gäller hållbarhet. Medelvärdet på 3,75 baseras på betygen för Danske Invests åtta fonder som är registrerade i Sverige.

License to invest
För att Danske Invest över huvud taget ska överväga att investera i ett bolag krävs att bolaget uppfyller FN:s riktlinjer som går under namnet "UN Global Compact". Dessa tio principiella riktlinjer omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.
Danske Invest får hjälp av ett oberoende konsultföretag för att bedöma om bolaget uppfyller riktlinjerna.
 
"Riktlinjerna från FN är helt enkelt vår "license to invest" och det är först därefter som vi går in på branschnivå och bedömer de enskilda bolagen", säger Thomas Kjærgaard, som är chef för ansvarsfulla investeringar på Danske Bank.
 
Ny analys
Det senaste året har Danske Invests fonder blivit analyserade utifrån ett så kallat ESG-perspektiv. ESG står för står för Environmental, Social och Corporate Governance och med hjälp av det holländska analysföretaget Sustainalytics bedömer Danske Invests varje bolag utifrån ett miljömässigt, socialt och bolagsstyrningsperspektiv, där Danske Invest också sätter ESG-betyg på sina egna fonder.

”Det gör att våra portföljförvaltare får möjlighet att bedöma hur bolagen som man investerar i hanterar frågor som rör miljö, arbetsvillkor och hur företagsledningarna hanterar investerarnas kapital", säger Thomas Kjærgaard.
 
Danske Invests egna betyg för de enskilda bolagen uppdateras löpande med hjälp av Sustainalytics som också är det analysföretag som gör de analyser som ligger till grund för den nya Morningstarrankingen.

"Om ett bolag tappar i poäng vet portföljförvaltaren att något har förändrats när det gäller bolagets ansvarstagande och sedan får han eller hon göra en bedömning av vad det har för betydelse för vår investering", säger Thomas Kjærgaard.

"Om det är ett bolag som Danske Invest i grund och botten vill investera i diskuterar portföljförvaltaren ofta problemen med bolaget. Vi kan också påverka bolaget genom att utnyttja våra röster på bolagsstämman".

Dialog med bolagen
Danske Invests syn på ansvarsfulla investeringar har gått från att vara en screening- och urvalsprocess, till att vara en aktiv process för att kontrollera och kommunicera med bolagen.
"Det finns bolag som man kan säga ligger högt upp på skalan när det gäller ansvarsfulla investeringar, och några som ligger längre ner. Istället för att utesluta de bolag som ligger långt ner när det gäller FN:s riktlinjer, så för vi ofta en dialog med bolagen och försöker att få dem att ta ett större ansvar", säger Thomas Kjærgaard.

"Bolagen lyssnar på stora investerare med betydande aktieinnehav och i många nordiska företag och mindre europeiska företag är Danske Invest ofta en stor investerare. Om vi inte kan åtgärda de problem som strider mot våra värderingar genom dialog med bolagen eller via våra röster på bolagsstämman, måste vi fatta ett beslut om vi överhuvudtaget ska äga aktier i bolaget."

När vi tar ansvar minskar risken i investeringen
”På Danske Invest arbetar vi utifrån tesen att god affärsetik och ansvarsfulla bolag minskar risken i investeringen. Det innebär exempelvis att bolagsrisken är högre om det finns risk att bolaget får dålig publicitet i media, att bolaget får svårt att hitta samarbetspartners eller att det finns en ökad risk för exempelvis miljöskandaler om bolaget inte driver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt", säger Thomas Kjærgaard.
 
”Ta till exempel ett oljebolag som inte har de rätta rutinerna på plats när det gäller säkerheten. Det innebär inte bara att bolaget riskerar att få dålig publicitet utan också att risken för olyckor är högre, vilket kan skada bolagets verksamhet och sänka aktiekursen. Oljebolaget BP har exempelvis drabbats oerhört hårt av det stora oljeutsläppet i Mexikanska golfen under 2010", säger Thomas Kjærgaard.
 
Samma sak gäller för exempelvis gruvbolag som inte har tillräckligt bra säkerhetsrutiner för verksamheten vilket ökar risken för olyckor. Och bolag som inte respekterar mänskliga rättigheter och arbetstagarnas rättigheter löper större risk för dålig publicitet, vilket i sin tur kan skada bolagets rykte och kunders och samarbetspartners inställning till bolaget.
 
Thomas Kjærgaard menar också att även bolagens ansvar gentemot investerarna i slutänden leder till en högre avkastning.
 
När ett bolag tänker på investerarna och alltid försöker fokusera på investerarnas intressen, leder det till en bättre användning av bolagets kapital. Om ett bolag alltid har investerarnas bästa för ögonen minskar exempelvis risken för att bolagets kapital används till investeringar som inte är lönsamma för aktieägarna. 

Danske Invest-fond utsedd till Årets fond.
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.