• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Det är dags att titta på tillväxtmarknaderna igen!

Utsikterna ser ljusare ut för tillväxtmarknaderna berättar chefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen.

I juli argumenterade vi för att minska exponeringen mot tillväxtmarknaderna. Vår oro då berodde dels på att vi förväntade oss en lägre tillväxt i Kina, dels på att vi räknade med en räntehöjning i USA. Initialt drabbades tillväxtmarknaderna hårdare än t.ex. USA och Europa, men sedan under framför allt augusti, föll börserna över hela världen.

Som vi tidigare berättat har vi börjat öka andelen aktier i våra portföljer och i samband med detta beslutade vi oss också för att gå in på tillväxtmarknaderna igen. Varför?

Kina ska inte underskattas
Katalysatorn för oroligheterna under augusti var Kinas beslut att devalvera sin valuta. Därefter kom det negativ ekonomisk statistik från Kina och under den senaste tiden har vi även sett negativ statistik från USA.

Den allmänna uppfattningen är att Kinas tillväxt har sjunkit ytterligare och vår bedömning är att pessimismen kring Kina är så stor att det nästan kan beskrivas som panik. Ett konkret exempel på detta är att de kinesiska aktierna som är noterade på Hong Kong-börsen handlas till kurser som motsvarar de nivåer vi såg efter finanskrisen 2009.

Det är en stark signal om att marknaden har förberett sig för ett potentiellt mycket negativt scenario för Kina. Detta scenario skiljer sig markant från vad vi förväntar oss.
Vi tror att en stabilisering av den kinesiska bostadsmarknaden och regeringens fokus på lättnader inom bland annat finanspolitiken kommer att stabilisera tillväxten under det fjärde kvartalet och in i 2016.

Om vi får rätt i detta kan det ge en viss stabilitet, inte bara på de kinesiska finansmarknaderna, utan även när det gäller råvarupriserna, vilket kan gynna övriga tillväxtmarknader.

Vi ska inte vara rädda för Fed på samma sätt som tidigare
Nu har vi som bekant haft fel två gånger när det gäller tidpunkten för den amerikanska räntehöjningen. Det kan mycket väl bli så att den amerikanska centralbanken väljer att skjuta upp räntehöjningen till 2016, även om vi fortfarande tror att Fed höjer räntan i december. Vårt huvudbudskap är nu, till skillnad från tidigare, att en eventuell höjning inte är den stora utmaningen för aktiemarknaderna.

Tillväxten i USA har nämligen sjunkit. Enligt vår bedömning har den minskat från 3 procent till drygt 1,5 procent. För närvarande tror vi att det beror på att oljepriset fortsatt falla och att tillverkningsindustrin håller på med en klassisk lagerkorrigering, där man av olika skäl tvingas minska lagren och frigöra likviditet.

Om vi samtidigt har rätt i att oron på de finansiella marknaderna inte påverkar banksystemet i stor utsträckning, så kommer den amerikanska ekonomin börja växa igen.

Högre tillväxt i USA är normalt sett positivt för globala aktier. Det ökar den globala handeln som har varit svag länge, och det innebär att den amerikanska centralbanken kan höja räntan. Men eftersom Fed höjer räntan på grund av stabil tillväxt, så bör det inte vara negativt för tillväxtmarknaderna. Det hade varit annorlunda om Fed höjt räntan vid måttlig tillväxt i USA och lägra tillväxt i Kina.

Vi har kommit ganska långt i anpassningsprocessen  
Vi har länge varit bekymrade över valutorna i tillväxtländerna eftersom vi har sett dem som ventiler för det tryck som har byggts upp i flera länder. Den relativt starka inhemska efterfrågan, som drivs på av en expansiv penningpolitik i kombination med svag export, har lett till handelsunderskott i flera länder. Oviljan att strama åt finanspolitiken för att dämpa den inhemska efterfrågan och därmed få ner importen, ledde till att valutan blev en tryckventil som gjorde att importen blev dyrare och handelsunderskottet minskade.

Samtidigt drabbades flera ekonomier negativt av fallande råvarupriser och därmed recession, vilket ledde till minskad import, men också till minskad export. Det innebär att handelsbalansen som för några år sedan var ett bekymmer, nu börjar närma sig balans. Allt annat lika innebär det att trycket på valutorna har minskat även om det, enligt vår uppfattning, inte har försvunnit helt.

Om vi ser på dessa tre faktorer tillsammans, dvs. högre tillväxt i Kina, räntehöjning i USA på grund av högre tillväxt och mindre press på valutorna, så anser vi att man ska ha en neutral exponering mot tillväxtmarknaderna. Och med tanke på att vi nu är allmänt optimistiska när det gäller globala riskfyllda tillgångar, tror vi också att det värsta är över för tillväxtmarknaderna denna gång.

Så varför ska man inte gå all-in?
Den uppenbara frågan är då varför vi inte rekommenderar en övervikt på tillväxtmarknaderna? Vi ser fortfarande tre orosmoment för tillväxtmarknaderna.
För det första så är vi skeptiska till de långsiktiga utsikterna för Kina. Även om vi inte tror på en kollaps just nu, så har Kina fortfarande stora utmaningar framför sig. Det handlar om minskat byggande och ett banksystem som i stort sett är statens förlängda arm. Det kommer att dämpa den övergripande tillväxten och leda till att efterfrågan på råvaror sjunker.

Det gör att vi också, och detta är det andra orosmolnet, är mindre optimistiska när det gäller de globala råvarupriserna och därmed utvecklingen för många tillväxtländer.
För det tredje så anser vi att även om tillväxtmarknaderna totalt sett är relativt lågt värderade, så finns det stora skillnader. Man kan köpa vissa aktier riktigt billigt, till exempel kinesiska banker, men det är också en bransch som vi i ett långsiktigt perspektiv är mycket skeptiska till. Det är dock fortfarande tyvärr så att de goda exemplen som t.ex. kinesiska Internetbolag eller indiska konsumentföretag, är högt värderade.

Det finns utan tvivel attraktiva investeringsmöjligheter på tillväxtmarknaderna, men som helhet så anser vi att det inte är lika billigt som det ser ut.

Vad behövs för att vi ska ändra inställning och investera ännu mer på tillväxtmarknaderna? Vi vill gärna att vårt scenario när det gäller Kina bekräftas och att osäkerheten om tillväxten på tillväxtmarknaderna minskar, samtidigt som tillväxten förbättras i USA och vi därmed får inprisat en amerikansk räntehöjning. Om detta sker blir tillväxtmarknaderna ännu intressantare.

Just nu är vårt huvudbudskap att det är riktigt många som har drabbats av panik. Enligt oss är paniken ogrundad och därför anser vi att utsikterna för tillväxtmarknaderna är något mer positiva än tidigare. Som investerare kan det därför vara en god idé att investera lite på dessa marknader, och det är precis vad vi har gjort.
 
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.