• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Det finns fortsatt värde i tillväxtmarknaderna – men var uppmärksam!

Det är inte längre självklart att övriga tillväxtmarknader följer med när den kinesiska ekonomin utvecklas positivt säger Danske Invests chefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen.

Kina är den traditionellt starkaste tillväxtmotorn på de nya marknaderna. I denna världens näst största ekonomi har man nu satt in åtgärder för att stimulera tillväxten. Det borde inge förhoppningar om att det kommer en ny boom för aktier i tillväxtmarknaderna. Så var det på 00-talet och även under perioden som följde på finanskrisen 2008/09. Men det finns flera avgörande skillnader mellan det som hände då och det som sker nu.

”Även om Kina enligt vår bedömning kommer kunna få en stabil tillväxt så kommer denna se helt annorlunda ut. Det blir ingen ny byggboom och efterfrågan på råvaror kommer inte heller att öka lika mycket, säger Bo Bejstrup Christensen”, chefsanalytiker på Danske Invest.

Mellan åren 2000 och 2010 genererade de nya marknaderna, även kallade tillväxtmarknader, betydligt högre avkastning både vad gäller aktier och obligationer än vad de mer traditionella marknaderna i Europa eller USA gjorde.

Kina drivande i nedgången

I dag ser situationen helt annorlunda ut. De nya marknaderna har klarat sig sämre än USA och Europa. Investerare kompenseras inte för den ökade risken som det innebär att placera pengar i dessa mindre utvecklade marknader.

”Det finns många orsaker till detta och man måste känna till dessa för att rätt kunna bedöma framtidsutsikterna för de olika nya marknaderna”, förklarar Bo Bejstrup Christensen.

”Det fanns en överdriven optimism om tillväxtmarknaderna omedelbart efter krisen, fortsätter han. På dessa marknader var priserna på aktier betydligt högre än de var i Europa och USA. Många av de riktigt goda nyheterna var redan inräknade i aktiekurserna”.

Men den ekonomiska tillväxten och bolagens intäktsökningar på tillväxtmarknaderna var inte så höga som många hade hoppats och räknat med. Kinas negativa tillväxtutveckling är förklaringen till detta.

”Under 00-talet uppvisade Kina en tillväxttakt på över tio procent men sedan 2010 har tillväxten i Kina bara gått nedåt. De senaste uppgifterna pekar på att tillväxten i Kina sjönk med omkring fem procent under första kvartalet 2015”, berättar Bo Bejstrup Christensen vidare.

Mattan undandragen för de nya marknaderna

Efter de senaste svaga BNP-siffrorna reagerade den kinesiska centralbanken, Peoples Bank of China, genom att lätta på kraven på den reserv som landets banker ska ha. Det är en åtgärd som i likhet med en räntesänkning kan användas när man vill stimulera penningpolitiken och därigenom öka farten i ett lands ekonomi.

Kina har varit den drivande kraften bakom den kraftigt ökade efterfrågan på en rad råvaror, som järnmalm och koppar. Denna efterfrågan och de stigande priserna kunde flera nya marknader i till exempel Latinamerika dra nytta av.

”Mattan drogs undan för många av dessa marknader i och med att tillväxten i Kina avtog, efterfrågan stagnerade och priserna sjönk”, fortsätter Bo Bejstrup Christensen.

När USA och Europa minskade sin efterfrågan på ländernas exportvaror och Kina på deras råvaror valde flera av länderna att stödja sin tillväxt bland annat genom en mycket förmånlig utlåning, vilket medförde en hög kredittillväxt.

Fortsatt långsiktig tillväxtpotential

Flera av de råvaruexporterande länderna i Latinamerika, däribland Brasilien, har drabbats av att byggboomen i Kina bromsat in vilket medfört att länders export stagnerat. Nu har flera av dessa länder ett handelsunderskott som orsaktas av deras svaga exportutveckling i kombination med en stor import som bland annat drivits fram av att krediterna varit så förmånliga.

”Man har därför blivit beroende av utländskt kapital. Om våra förväntningar på god tillväxt i USA slår in kommer den amerikanska centralbanken snart höja räntan. Ränteökningen kommer därför att påverka de länder som är mest beroende av kapital”, säger Bo Bejstrup Christensen.
 
”På det hela taget har vi en något pessimistisk inställning till de nya marknaderna. Men det är viktigt att betona att man inte längre kan se på tillväxtmarknaderna som en enda region. Det finns stora skillnader mellan regionerna och de olika länderna har var och en sina egna specifika utmaningar och fördelar som man bör känna till”, fortsätter han.

Allra viktigast är att man nu som investerare på de nya marknaderna måste vara både försiktigare och mer selektiv än vad man var under det glada 00-talet då i princip allt pekade uppåt.
 
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.