• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

ECB’s stödköp är bra för europeiska företagsobligationer

Europeiska centralbankens beslut om stödköp av statsobligationer på marknaden kommer att hålla räntorna låga. I jakten på bättre avkastning kommer investerare istället söka sig till europeiska företagsobligationer då dessa blir mer attraktiva.

Den europeiska centralbanken (ECB) har just lanserat ett storskaligt program där obligationer kommer att köpas på marknaden för 60 miljarder euro per månad. För investerare betyder det bland annat att det kan finnas fördelar att hämta i europeiska företagsobligationer.
 
Bakgrunden till ECB’s beslut om att köpa europeiska obligationer är den att stimulera de europeiska ekonomierna och bli av med deflationen som drabbade Europa i slutet av 2014. De senaste åren har de flesta centralbanker haft ett mål om att priserna bör öka med cirka 2 procent. Ett sådant fast inflationsmål skapar ro och framtidstro.
 
"Det betyder att när alla vi vanliga människor ska förhandla lönen, då har vi i åtanke att inflationen troligen kommer att bli omkring 2 procent, eftersom det är vad centralbankerna siktar på. På detta sätt blir det en självuppfyllande profetia", förklarar Jan Holst Hansen och fortsätter:
 
"Men vad som har hänt i Europa är att inflationen nu länge har legat under 2 procent. Och då börjar centralbanken att förlora sin trovärdighet, vilket i sin tur leder till ökad risk för permanent deflation."
 
Därför har ECB-chefen Mario Draghi samtidigt med programmet om stödköp lovat att ECB kommer att fortsätta med stödköp fram till september 2016 - eller till dess att inflationen åter nått en lämplig nivå.
 
"Det är ECB’s huvudmål - att återfå trovärdigheten som de tappat under 2014 - visa att man är beredd på att gå mycket långt. I detta fall görs det genom att starta sedelpressarna för köp av statsobligationer", säger Jan Holst Hansen.
 
Bra för företagsobligationer
När det sker så stora köp av europeiska statsobligationer, håller det räntorna låga, och det kommer få investerare till att söka alternativ som erbjuder bättre räntor.
 
"En hel del av de pengar som nu kommer tillbaka till investerarna, när ECB köper statsobligationer, kommer att investeras i företagsobligationer i jakt på en bättre ränta. Det är en av anledningarna till att vi är positiva till europeiska företagsobligationer ", säger Jan Holst Hansen.
 
Danske Invest har fonden Euro High Yield-Obligationer med europeiska företagsobligationer.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.