• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Europas ekonomi utvecklas förvånansvärt väl efter Brexit

Europas ekonomi har hittills visat sig förvånansvärt motståndskraftig efter brexit.

Dagarna efter att Storbritannien oväntat röstade nej till fortsatt EU-medlemskap i slutet av juni präglades de finansiella marknaderna av turbulens och betydande oro kring landets och Europas fortsatta tillväxt. Dock återhämtade sig inte minst aktiekurserna snabbt efter positiva besked om stödåtgärder från Storbritanniens centralbank och den europeiska centralbanken ECB. 
 
Vi tillhörde de som ställde oss lite skeptiska till den snabba återhämtningen då vår research indikerar att dylika händelser bör sänka företagsaktiviteten och därmed tillväxten relativt omgående.
 
De senaste månadernas data från eurozonen visar dock på stark motståndskraft och en fortsatt tillväxt om 1,5-2 procent i årstakt, vilket är över den långsiktiga trenden. Den mest sannolika förklaringen enligt vår mening är att det finns en annan bakomliggande effekt som håller uppe tillväxten. Denna effekt utgörs troligtvis av ECBs utveckling av sin penningpolitik de senaste åren med lägre sparkrav på Sydeuropa kombinerat med att det så kallade Juncker-programmet för stimulans av ekonomin nu börjar få effekt. Dessutom har flyktingkrisen ökat den statliga konsumtionen i Europa.
 
Neutrala utsikter för den europeiska börsen
Hur ser det då ut framöver för den europeiska ekonomin? Vi förväntar oss en fortsatt relativt stabil tillväxt, även om den kan komma att sjunka något från dagens nivåer. Stöd kommer troligtvis från ECB i form av ett utökat och förlängt mandat för centralbankens stödköpsprogram i september, då inflationen är fortsatt låg samtidigt som det börjar bli ont om tillräckligt mycket statspapper i säkra länder som Tyskland. Om ECB erhåller möjlighet att även investera i mer perifera länder som Italien kommer man åt en betydligt större pool med värdepapper än tidigare. 
 
Vi tror dock inte att dessa ECB-åtgärder kommer att få någon större inverkan på riskfyllda tillgångar som aktier då mycket redan är inprisat. 
 
Övriga viktiga regioner som USA och Kina bör inte heller ge någon större draghjälp till den globala aktiemarknaden. I USA utvecklas visserligen ekonomin positivt, men samtidigt skapar kommande räntehöjningar ett tak för hur mycket optimismen kan komma att påverka tillgångspriserna. I Kina är utvecklingen närmast den motsatta med en trolig nedsaktning (om än inte hårdlandning) för ekonomin i takt med att effekten av tidigare stimulanser avtar. Sammantaget gör detta att vi ställer oss neutrala till såväl globala som europeiska aktier för närvarande.
 
Det är faktiskt så att den relativa frånvaron av volatilitet gör att vi när detta skrivs håller oss ovanligt nära index i våra rekommendationer. För investerare med ett opportunistiskt perspektiv kan det således vara idé att avvakta ett tag tills förnyad volatilitet som alltid skapar nya investeringsmöjligheter. 

Lycka till med investeringarna i höst!
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.