• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Experter på europeiska aktier

Danske Invest har flera gånger om fått beröm för sin europeiska aktieförvaltning.

Henrik Fænøe, som är chef för Danske Invests europeiska aktieteam, förklarar framgångarna på följande sätt:

”Vi har en erfaren grupp av förvaltare och analytiker som har arbetat länge ihop och som dessutom besitter en bred kunskap om de europeiska marknaderna. Vi har en decentraliserad beslutningsprocess vilket gör att de olika förvaltarteamen separat bestämmer om de konkreta investeringarna i de olika europeiska aktiefonderna. Dessutom har vi en god dialog på tvärs av gruppen och hjälper varandra med analyser och tankar”.

Samma analysverktyg
Även om de två fonderna Danske Invest Europe Focus och Danske Invest Europe High Dividend använder samma analysverktyg så kan de ändå nå fram till olika beslut.

”Vår ambition är inte att vara helt överrens men vi tycker det är viktigt med samarbete så att vi kan fatta de rätta investeringsbesluten baserade på djupgående analys”, förklarar Henrik Fænøe.
De olika förvaltningsteamen fokuserar på olika produkter med olika inriktningar och egenskaper.

Detta betyder att dessa fonder inte uppvisar likartade avkastningsmönster och skillnaderna kan periodvis vara ganska stora. Ser man på längre sikt så har alla fonderna klarat sig bättre än marknaden i helhet.

”Våra europeiska aktiefonder innehåller relativt få aktier och har en låg omsättning vilket betyder att förvaltarna tar god tid på sig för att analysera företagens utveckling och utvärdera deras potential”, säger Henrik Fænøe.
 
Insikt genom företagsmöten
Analyser och nyckeltal förklarar mycket av ett företags historiska avkastning men visar långt ifrån hela bilden av framtidsmöjligheterna. Det är därför viktigt att personligen möta de personer som ansvarar för den framtida utvecklingen.

”Fondförvaltarna är ofta ute och möter företagen vilket ger dem möjligheten att se om bolagsrapporterna stämmer överrens med verkligheten”, berättar Henrik Fænøe.
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.