• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Global fond som handplockar kvalitetsaktier

MÅNADENS FOND: Läs om hur teamet bakom Danske Invest Global Stockpicking väljer aktier för sin fond.


Det går bra för Danske Invests fond Global Stockpicking. Hittills under 2015 har fonden haft en avkastning på 15,5 procent, vilket är ungefär 2 procentenheter högre än det referensindex som fonden jämförs med. Historisk avkastning är dock ingen garanti för framtida avkastning.

Namnet på fonden, Global Stockpicking, visar att det handlar om att hitta de bästa aktierna över hela världen. För att kunna komma med i portföljen måste företagen ha ett marknadsvärde som överstiger 2 miljarder dollar. Det finns cirka 7 000 företag i världen som möter det kravet, så det krävs en hel del arbete för att välja ut just de företag som ska få komma in i portföljen. Normalt sett så består portföljen av cirka 40 företag.

Sjukförsäkringar blev en succé
Max Jul Pedersen är 44 år och har varit chefsförvaltare för fonden sedan 2014. Han leder ett team med två anställda som försöker hitta aktier som har möjlighet att ge hög avkastning till fonden, utan alltför stor risk.

En av de stora vinnaraktierna i portföljen är United Health Group, ett amerikanskt företag som arbetar med sjukförsäkringar. Bara i år har aktien stigit 40 procent räknat i euro. United Health Group är ett bra exempel på den typ av aktier som teamet letar efter.

"Vi ser goda möjligheter för företaget att växa och göra investeringar inom nya områden. Och inte bara växa, utan växa med lönsamhet", säger Max Jul Pedersen.

Det amerikanska sjukvårdsförsäkringssystemet utvecklas snabbt just nu. Det innebär nya möjligheter för United Health Group och företaget är väl positionerat för att dra nytta av dessa nya möjligheter.

Så här väljs aktierna ut
Max Jul Pedersen och hans team tillämpar ett övergripande kvalitetsfilter när de väljer aktier till portföljen.

"Förutom att vi vill se goda möjligheter för tillväxt och nya investeringar, så tittar vi bland annat på hur företagen har presterat de senaste 7-8 åren. Vi letar efter kvalitetsföretag som är lågt värderade, och de måste ha en dokumenterad förmåga att generera en bra avkastning på investerat kapital", berättar Max Jul Pedersen.

Som en stor investerare med 2,3 miljarder kronor att förvalta har han och teamet möjligheter som en vanlig investerare inte har. Storleken ger exempelvis möjlighet att träffa ledningen för de företag som fonden investerar i.

"Just nu är det bara ett företag som vi äger och där vi inte har träffat ledningen och det är Microsoft", säger Max Jul Pedersen.

Att få träffa ledningen ger teamet en helt annan förståelse för företaget, jämfört med om man bara analyserar pressmeddelanden, nyckeltal och rekommendationer från analytiker.

"Mötet med ledningen ger en bättre känsla för om företaget är på rätt väg. Vi kan naturligtvis inte få information som inte är känd av marknaden, men man får en helt annan känsla för företaget när man sitter ner tillsammans med de personer som fattar besluten i företaget", berättar Max Jul Pedersen.

Möte med en amerikansk klädtillverkare
Mötena med bolagsledningar kan också få Max Jul Pedersen och hans team att vänta med eller avstå från att investera. Så var exempelvis fallet vid ett möte med en stor amerikansk klädtillverkare under våren.

"Företaget har potential men man måste göra stora förändringar i organisationen för att målen de ställt upp ska kunna nås. Vi visste att de hade ett stort arbete framför sig, men efter mötet med ledningen fick vi en helt annan förståelse för situationen och att förändringarna troligen kommer att ta mycket längre tid än man tidigare hade räknat med", berättar Max Jul Pedersen. "Vi hade räknat med att öka vårt innehav i aktien under hösten, men efter mötet kommer vi nog att vänta minst något år till."

Aktier i Chile, noterade i London
Huvuddelen av aktierna i Global Stockpicking består av amerikanska företag som utgör 44 procent av portföljen. Mer än 90 procent av aktierna i fonden är noterade på utvecklade aktiemarknader.

"Men ett företag som är noterat i exempelvis New York eller London kan ha merparten av sin verksamhet i ett helt annat land", förklarar Max Jul Pedersen, och lyfter fram Antofagasta som exempel – ett gruvföretag som är noterat på Londonbörsen men som har huvuddelen av sin verksamhet i Chile.

Max Jul Pedersen och teamet behåller en aktie i genomsnitt tre till fyra år.

"Men det kan också hända att aktien inte lever upp till våra förväntningar och då säljer vi den. Vi kan också välja att sälja om vi tror att en aktie har stigit för mycket, för fort ", säger han.

Turbulens ger möjligheter
När det händer mycket på aktiemarknaden och många aktier handlas ned på grund av en allmänt negativ stämning på börsen, då är Max Jul Pedersen redo att fynda billiga aktier.

"Greklandsoron utnyttjade vi exempelvis genom att öka i företag som gick ned orimligt mycket på grund av oron i Grekland", berättar han.

Ett exempel var det tyska läkemedels- och kemiföretaget Bayer som är noterat på tyska DAX 30.

Den senaste tiden är det många aktier på de nya marknaderna, de så kallade tillväxtmarknaderna, som backat mycket på grund av en allmänt negativ inställning till aktier på de marknaderna.

"Vi letar efter kvalitetsaktier och det finns många kvalitetsföretag på tillväxtmarknaderna. Problemet är att de ofta är alldeles för dyra. Men nu när aktierna på tillväxtmarknader har sjunkit så mycket så börjar vi se möjligheter att plocka in några riktigt fina företag i portföljen", fortsätter Max Jul Pedersen.

Om du funderar på att investera i Danske Invest Global Stockpicking bör du först kontakta din rådgivare. Kom ihåg att investeringar i aktier alltid är förenat med risk och att du i värsta fall kan förlora hela ditt investerade kapital.
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.