• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Hållbara fonder från Danske Invest

Är det viktigt för dig att dina investeringar bidrar till en hållbar framtid? Då har vi goda nyheter – flera av Danske Invests indexfonder kategoriseras nu som "Hållbara fonder" enligt artikel 9 i EU-förordningen.

KORT SAMMANFATTNING

 • Tre av Danske Invests indexfonder kategoriseras nu som "Hållbara fonder" enligt artikel 9 i EU-förordningen.
 • Det kommer snart fler fonder från Danske Invest som betecknas som "ESG-fonder".
 • Danske Invest arbetar målmedvetet för att erbjuda fler hållbara fonder inom kort.

För att möta en ökad efterfrågan kring hållbara investeringsprodukter har Danske Invest nu tre indexfonder som uppfyller villkoren i artikel 9 i EU:s "Förordning om hållbarhetsrelaterad information" (SFDR). Det innebär att fonderna framöver investerar i verksamheter  med målet att lösa några av de globala utmaningarna som vi står inför och bidra till ett mer hållbart samhälle.
-Under flera år har Danske Invest utvecklat en effektiv process för att integrera hållbarhet i våra investeringsbeslut. Hållbarhet är ett av de viktigaste fokusområdena för Danske Invest och vi har sett fram emot att presentera fonder som kategoriseras som "hållbara fonder".  De tre fonderna är ett viktigt steg i arbetet att utveckla relevanta och efterfrågade investeringsprodukter med ett starkt fokus på hållbarhet, säger Robert Mikkelstrup, VD för Danske Invest.
 

De första stegen mot ett mer hållbart fondutbud

Gemensamt för fonderna är att de följer EU:s riktlinjer för klimatomställning. Det innebär att vi väljer att investera i företag på ett sätt som gör att fondens portfölj totalt sett minskar klimatpåverkan och bidrar till en grön omställning. 

Till att börja med uppfyller tre av Danske Invests indexfonder de krav som gäller för hållbara fonder. Just nu fokuserar vi på att kunna erbjuda fler hållbara fonder – både aktiefonder och obligationsfonder.


 

Utbudet av ESG-investeringsprodukter

Samtidigt som det blir lättare att investera hållbart utökar Danske Invest också sitt utbud av ESG-investeringsprodukter (ESG är en förkortning för Environmental, Social and Governance). ESG-investeringsprodukter är Danske Invests fonder som fokuserar på ESG genom att till exempel investera i företag som fokuserar på klimataspekter, arbetsvillkor, mångfald eller antikorruption.

Gemensamt för alla Danske Invests fonder är att de omfattas av Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar. Det innebär bland annat att alla Danske Invests fonder avstår från att investera i företag som tjänar pengar på tjärsand och termiskt kol, tobak och kontroversiella vapen enligt vissa fastställda kriterier, samt att vi är aktiva ägare.
 

Vad betyder det här för dig som investerar i Danske Invests fonder?

Om du har investerat i någon av våra tre fonder behöver du som investerare inte göra någonting. Detsamma gäller de fonder som nu kallas ESG-investeringsprodukter. Fondernas avgifter förblir också oförändrade.

I Danske Invests fondlistor kan du se vilken kategori de olika fonderna tillhör. Om du har frågor eller är osäker på något, rekommenderar vi alltid att du pratar med din rådgivare. Du kan också besöka vår webbplats för att läsa mer om ansvarsfulla investeringar.


Danske Invests hållbara fonder i Sverige 

 
Namn på fond ISIN
Danske Invest Europe Restricted DK0061270295
Danske Invest Global Emerging Markets Restricted, klass SEK DK0061270451
Danske Invest USA Restricted, klass SEK DK0061270964


Detta innehåll är endast framtaget i informationssyfte och ska inte ses som investeringsrådgivning. Var alltid medveten om att historisk avkastning och prognoser för framtida utveckling inte är en indikation på framtida avkastning och att avkastningen kan bli negativ. Rådgör alltid med professionella rådgivare om juridiska, skattemässiga, ekonomiska och andra aspekter som kan vara relevanta för att bedöma lämpligheten i en investering.

 

Abonnera på nyheter

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.