• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Investera i stabila europeiska bolag

MÅNADENS FOND: Danske Invest Europe High Dividend investerar i stabila bolag som betalar bra utdelningar, år efter år.

Det råder stor optimism på den europeiska aktiemarknaden. November inleddes med PMI-siffror (inköpschefernas förväntningar om framtiden) som var bättre än marknaden hade förväntat sig. Samtidigt annonserade chefen för Europeiska Centralbanken, Mario Draghi, att centralbanken är redo att stimulera ekonomin ytterligare om det skulle behövas.

Just den här kombinationen är en bidragande orsak till att europeiska aktier ser så attraktiva ut, och fonden Danske Invest Europe High Dividend är ett sätt att få exponering mot det. Fonden investerar i bolag med stabil direktavkastning, vilket innebär aktier som historiskt sett haft en lägre risk än marknaden i stort, mätt som löpande kurssvängningar.

”Vi investerar primärt i bolag som har en bra balans mellan egna investeringar och utdelningar. Bolagen får inte betala ut för stor del av vinsten i utdelning, eftersom vi vill se att de investerar en del av överskottet i att upprätthålla eller öka sina intäkter i framtiden”, säger chefsportföljsrådgivare Peter Nielsen, som varit chef för fonden sedan 2004.

Toppbetyg från Morningstar
Från den 1 november 2015 och fem år bakåt har den genomsnittliga årliga avkastningen legat på 9 procent. Risk och avkastningspotential går dock hand i hand. På Danske Invests riskindikator (som är en skala från 1 till 7) hamnar Danske Invest Europe High Dividend på 6 som är den näst högsta risknivån, och även är risknivån för merparten av alla aktiefonder.

Just nu finns 33 aktier i portföljen vars snittavkastning låg på 5,1 procent i slutet av oktober.
 
”Vi har oftast mellan 30 och 50 aktier i portföljen, men försöker hålla det omkring 35 aktier. Vi föredrar att ha färre bolag som vi kan väl eftersom det ger oss möjlighet att löpande följa bolagens utveckling, och risk”, säger Peter Nielsen.

Brittiskt försäkringsbolag med hög avkastning
”Just nu innehåller portföljen många aktier inom försäkringsbranschen eftersom deras vinster är tämligen opåverkade av konjunktursvängningarna. Folk vill alltid köpa försäkringar. Dessutom är flera av bolagen lågt värderade, välkapitaliserade och behöver inte göra några större investeringar”, säger Peter Nielsen.

Det brittiska försäkringsbolaget Direct Line Insurance Group utgör cirka 4 procent av portföljen.

”2012 skildes Direct Line Insurance Group ut från Royal Bank of Scotland och introducerades på börsen. Man såg till att bolaget var välkapitaliserat och hade gott om reserver, och ledningen var fokuserad på att tjäna pengar och inte på att ta marknadsandelar. Bolaget valde sedan att göra sig av med alla dåliga kunder och aktiviteter som man inte såg en långsiktig potential i. Det har lett till att intäkterna ökat, kostnaderna minskat och att Direct Line Insurance Group betalat ut fantastiska utdelningar”, säger Peter Nielsen.

Från årsskiftet och fram till oktobers slut har Direct Line Insurance Group gett en avkastning på över 50 procent.

Tänk dock på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning, och att omnämnanden av bolag i artikeln inte ska ses som en köprekommendation. Tala alltid med din rådgivare innan du bestämmer dig för att investera.
 
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.