• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Investera i valutor med två nya fonder

Danske Invest har lanserat två valutafonder som erbjuder både exponering mot den amerikanska dollarn och mot euron.

Danske Invest fortsätter att öppna upp nya investeringsmöjligheter, och lanserar nu två valutafonder

Danske Invest Select Euro – klass SEK Y, riskklass: 4
Danske Invest Select US Dollar – klass SEK Y, riskklass: 5

Den ena fonden ger exponering mot den svenska kronans rörelse mot euron medan den andra investerar i amerikanska dollar.

"Personligen är jag väldigt glad att vi nu kan erbjuda våra kunder en ren valutaexponering mot euron och dollarn. Hittills har valutamarknaden dominerats av institutionella investerare men med våra två nya fonder får även privata investerare tillgång till den här marknaden", berättar Teemu Liikanen, chefsförvaltare för de två nya valutafonderna.

I teamet bakom valutafonderna ingår även de tre erfarna förvaltarna Tomi Suonpää, Ann-Cathrine Kilpi och Riitta Louhento och tillsammans har teamet 98 års erfarenhet av finansmarknaden.

En ren valutaexponering
De nya valutafonderna ger en investerare en ren valutaexponering mot den ekonomiska utvecklingen i USA och i euroområdet. Det innebär att man undviker bolagsrisken i aktier och ränterisken som är förknippad med långa obligationer.

Investeringsstrategin går ut på att fonden handplockar statsobligationer med kortast möjliga löptid (normalt tre månader) i USA och eurozonen. För att hålla risken nere så investerar fonderna endast i statsobligationer i länder som har kreditbetyget AA- eller Aa3, vilket innebär länder som Tyskland, Nederländerna och Österrike.

"Valutafonderna riktar sig främst mot den aktive investeraren som har vissa ekonomiska bakgrundskunskaper. Man bör i princip ställa sig frågan om man tror att euron eller dollarn kommer att stärkas mot den svenska kronan", berättar Teemu Liikanen.

Långsiktig investering
Danske Invest rekommenderar att en investerare i de nya valutafonderna har en placeringshorisont på minst tre år.

"Makrotrender är ofta långvariga. Den amerikanska dollarn försvagades kontinuerligt under nästan fem år i rad, men har nu stärkts, och vi befinner oss i ett läge där den amerikanska centralbanken snart kommer att börja höja räntan för första gången sedan 2006, vilket jag tror kommer stärka dollarn ytterligare", förklarar Teemu Likanen.

Den 1 december 2009 kostade en amerikansk dollar 8,22 svenska kronor. Året därpå försvagades dollarn, som en följd av den amerikanska centralbankens kvantitativa lättnader och kostade vid början av förra året 6,48 svenska kronor.

Sedan dess har dollarn stärkts avsevärt och kostade den 1 augusti i år 8,45 svenska kronor, vilket bland annat förklaras av en starkare amerikansk ekonomi.

Minskar risken i portföljen
Valutaexponering kan vara ett intressant inslag i en portfölj. Historiskt sett har många investerare haft en kombination av aktier och obligationer, vilket har gett en bra riskspridning eftersom aktier stigit i värde när obligationer sjunkit i värde och vice versa. Men det finns ingen naturlag som säger att aktier och obligationer ska röra sig i motsatt riktning. Om man som investerare vill skapa en optimal portfölj krävs en bra riskspridning över olika tillgångsslag, eftersom det minskar risken för stora värdeförändringar. Då kan en investering i valutor vara ett bra verktyg.

Tala alltid med din investeringsrådgivare innan du investerar i valutor och kom ihåg att den historiska utvecklingen på valutamarknaden inte beskriver den framtida utvecklingen.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.