• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Konsten att handplocka den bästa förvaltaren

Här berättar Malene Bason om hur hon handplockar rätt förvaltare till Danske Invests fonder.

Du ansvarar för valet av fondförvaltare till Danske Invests fonder. Vad innebär det?
Jag leder ett team på sju personer och vi letar över hela världen, och vårt mål är givetvis att hitta de allra bästa förvaltarna. Samtidigt följer vi löpande de olika fondförvaltarnas avkastning och investeringar på nära håll.
 
Varför är det så viktigt med lokala fondförvaltare runt om i världen?
Vi tror att fondförvaltare med lokalkännedom och lokala kunskaper har de bästa förutsättningarna att år efter år leverera en avkastning som är högre än benchmark. Jag brukar säga att om du investerar i en kinesisk aktie är det svårt att sitta på ett kontor i Norden och samtidigt ha koll på den breda kinesiska marknaden, hur den regleras och hur det går för konkurrenterna. Jag upplever även att språkbarriären kan vara ett hinder även om man tror att engelska är gångbart överallt. Språkbarriären gäller framförallt om man investerar på tillväxtmarknader. Jag har besökt kinesiska företag där man endast kommunicerade på engelska med enkla standardfraser, och det hade varit svårt för dem att svara om jag hade ställt en mer djupgående fråga. Därför är det viktigt att det finns minst en person i teamet som talar språket flytande.
 
Var hittar du lämpliga förvaltare till Danske Invest-fonderna?
Vi söker i en databas som heter eVestment som är en global databas som innehåller över 34 000 olika investeringsstrategier. Databasen ger oss en tydlig bild av vilka möjligheter som finns inom olika tillgångsklasser och investeringsuniversum. Därefter följer en längre process med att ringa in sökfältet via frågeformulär, konferenssamtal och personliga möten.
 
Vilka parametrar är viktigast för dig när du bedömer en fondförvaltare?
Först och främst är det viktigt att gå igenom investeringsstrategin tillsammans med fondförvaltaren så att det blir lättare att utvärdera bakgrunden till varje innehav i portföljen. Jag tittar också mycket på teamet bakom fondförvaltaren.

När vi träffar ett investeringsteam vill vi inte bara träffa dem tillsammans utan även en och en för att vi ska kunna testa deras kunskaper inom deras respektive sektorer och bolag. Det ger en tydlig bild av deras professionella kunskapsnivå. Det är också viktigt att teammedlemmarna inte byts ut för ofta, och
dessutom är trovärdighet och förtroende viktigt.

Vi försöker att prata med hela investeringsteamet i så många olika situationer som möjligt, och på våra besök brukar vi alltid föreslå att äta lunch utanför kontoret eftersom det inbjuder till att prata om annat än bara investeringar.

Har de bästa fondförvaltarna några gemensamma drag?
En fondförvaltare måste ha förmågan att hålla fast vid sin investeringsstrategi även under perioder av stress på finansmarknaderna. Naturligtvis ska en fondförvaltare alltid kunna se kritiskt på sina investeringar, och om vederbörande tror att det är bra att hålla fast vid en investering trots att avkastningen haltar efter jämfört med konkurrenterna eller benchmark, visar det att förvaltaren är trogen sin strategi. Det markanta oljeprisraset har varit ett utmärkt stresstest för våra fondförvaltare med hög exponering mot energisektorn. Jag brukar säga att investering är en ”people business” och att en duktig fondförvaltare måste ha ett bra sinne för marknaden eftersom det inte går att investera framgångsrikt enbart baserat på matematiska modeller och kvantitativa analyser. Du måste förstå marknaden, bolagen och dess kunder.
 
Vad ska hända för att det ska tändas en röd varningslampa vad gäller en extern fondförvaltare?
Vi tittar hela tiden på flera olika saker, men det viktigaste är om fonden börjar avvika från sin ursprungliga strategi, vilket kan ske om risken i fonden helt plötsligt ökar markant. Teamet får inte heller bytas ut för ofta eftersom det är viktigt med stabilitet. Vi följer också statistiken för avkastningen som är enkel att mäta både mot konkurrenterna och mot benchmark. Om fonden har halkat efter särskilt mycket följer vi upp resultaten mera noggrant.
 
 
Faktaruta
NAMN: Malene Bason
TITEL: Fondförvaltare med ansvar för urval och övervakning av externa fondförvaltare på Danske Invest.
UTBILDNING: MSc i Applied Economics and Finance, Copenhagen Business School.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.