• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Likvidation av Danske Invest US Dollar Bond

Styrelsen för Danske Invest Management Company har beslutat att likvidera delfonden med verkan från 2011-12-15.

Skälen för likvidationen
Med anledning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och USA gör styrelsen bedömningen att fonden endast har möjlighet att placera i obligationer utgivna av emittenter som inte har anknytning till USA, vilket begränsar möjligheten för Danske Bank A/S, som förvaltare, att skapa avkastning för delfonden. Problematiken har ökat sedan den finansiella krisen 2008. Vidare har tillgångsmassan i delfonden varit relativit liten, vilket gör att delfonden inte längre är möjlig att hantera på ett effektiv ekonomisk sätt.

Styrelsen har för att skydda andelsägarnas intresse därför beslutat att likvidera delfonden.

Läs mer ("Notice to unitholders of Danske Invest US Dollar Bond")

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.