• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Nu gäller det att handplocka vinnaraktierna

De senaste åren har aktiemarknaderna bjudit på stora kursuppgångar på bred front, men de närmaste åren blir börsutvecklingen förmodligen ojämnare. Då är förmågan att välja ut de bästa aktierna avgörande

Nu sållas agnarna från vetet. Flera tongivande västerländska aktiemarknader har präglats av en stigande trend nästan utan avbrott sedan 2009. Bara under de senaste tre åren har de breda aktieindexen MSCI USA och MSCI Europe stigit med 62,1 respektive 40,2 procent, delvis tack vare penningpolitiska lättnader.

”Europeiska centralbanken stimulerar fortfarande ekonomin i Europa, men Federal Reserves stimulans i USA kommer med största sannolikhet att fasas ut under 2015, så jag tror att de lågt hängande frukterna i investeringssammanhang redan har plockats. Som investerare måste du stå mer på egna ben nu”, säger Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg på Danske Invest.

Flera besvikelser från årets första rapportflod i USA visar med all tydlighet att du som investerare nu måste lära dig att själv identifiera sektorvinnarna. I det fjärde kvartalet 2014 såg utvecklingen klart lovande ut, men sedan årsskiftet har ingen sektor i USA levt upp till förväntningarna.

Enligt investeringsstrategen krävs att du har heltäckande förståelse för de bakomliggande mekanismer som styr en sektor om du ska lyckas hitta aktierna som slår den breda marknaden, det som går under namnet stockpicking.

"En bra stockpicker känner till dynamiken i en sektor och vet varför vissa aktier är mer attraktiva än konkurrenternas", säger Lars Skovgaard Andersen.

Hälsa i fokus

I hälsosektorn är det en rad faktorer som påverkar företagens resultat. Danske Invests sektorspecialist Claus Henrik Johansen har följt branschen på nära håll de senaste 11 åren och har sin egen strategi när han löpande försöker hitta framtidens vinnaraktier i sektorn.

"Jag undersöker bland annat varför vissa företag har en stark ställning på marknaden. Då måste jag veta vilka reformer och regleringar som är på gång och som kan göra det enklare eller svårare att få produkter godkända", säger Claus Henrik Johansen.

När ett företag lanserar ett nytt läkemedel undersöker han flera parametrar. Det som avgör om en ny produkt kan bli en försäljningssuccé är läkemedlets effekt och inte minst dess biverkningar. Därefter beräknar han antalet tänkbara patienter och hur stor den totala försäljningen kan väntas bli. 

"Jag besöker sjukhus där jag pratar med specialister för att höra vilka produkter de menar är de bästa på marknaden just nu och på sikt", förklarar han.

Stora värden i stockpicking

Hälsosektorn är en tungviktare i en rad Danske Invest-fonder. I Danske Invest Global Stockpicking ingår åtta läkemedelsbolag i portföljen, och de har i genomsnitt gett en avkastning på 26,6 procent det senaste året. Som jämförelse har MSCI Global Health Care uppnått en avkastning på 15,6 procent under samma period – alltså en skillnad på 11 procentenheter. Bara sedan i januari är skillnaden nästan fem procentenheter. Historiska resultat är dock ingen garanti för framtida avkastning.

Två av de verkliga kursraketerna är Irlandsbaserade Shire, som tillverkar adhd-medicin, och amerikanska UnitedHealth Group, USA:s största leverantör av hälsotjänster. Dessa företag har på ett år gett en avkastning på 57,3 respektive 51,3 procent.

För Claus Henrik Johansen tar möten med företagen stor plats i kalendern, både sådana som sker telefonledes, vid företagsbesök eller på stora hälsokonferenser.

"Det senaste halvåret har jag tillbringat 25 procent av min tid i USA, där jag dels träffat läkemedelsbolag, dels pratat med läkare som är specialiserade inom vissa sjukdomsområden, som cancer, diabetes och allergier", säger Claus Henrik Johansen.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.