• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Osäkerhet skapar oro – se över dina placeringar

Marknaden håller på att anpassa förväntningarna inför den kommande räntehöjningen från den amerikanska centralbanken. Det skapar oro som under de senaste veckorna har resulterat i kursnedgångar för både aktier och obligationer.

För närvarande faller aktier samtidigt som räntorna stiger. Det är en något ovanlig situation och det ger inte den vanliga möjligheten att söka skydd på obligationsmarknaderna då aktier faller.
 
Oron är orsakad av att det nyligen har kommit överraskande bra siffror från den europeiska och i synnerhet den amerikanska ekonomin.
 
"Den senaste veckan har vi sett mycket starkare amerikansk statistik än väntat, och det betyder att förväntningarna på marknaden återigen stiger om att det är räntehöjningar på väg från Fed. Det påverkar räntorna som stiger. Denna osäkerhet påverkar också aktiemarknaden där det blir vinsthemtagningar", säger Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg hos Danske Invest.
 
"Att det samtidigt är många investerare som agerar på samma sätt innebär att reaktionen blir kraftigare än vanligt - och värst har det varit för obligationer", tillägger han.
 
Bland de viktigaste amerikanska siffrorna nämner han den positiva utvecklingen för bankernas vilja till att låna ut pengar och att de amerikanska lönerna nu stiger.
 
Kursnedgångar för både aktier och obligationer

Tyska aktier har tappat 4 procent under de senaste två veckorna, medan amerikanska aktier är oförändrade under samma period. Sedan årsskiftet har tyska aktier stigit med 16 procent.
 
Men även de europeiska räntorna har stigit under de senaste två veckorna. Räntan för den 10-åriga tyska statsobligationen har stigit till 0,76 procent, vilket har gett en kursnedgång på 7 procent. Samtidigt är räntan på den 10-åriga amerikanska statsobligationen nu 2,29 procent och värdet har därför fallit med 3 procent.
 
"Detta beror på att det stigande oljepriset driver upp förväntningarna om stigande inflation i Europa. Samtidigt går de europeiska räntorna också upp eftersom de amerikanska räntorna stiger", förklarar Lars Skovgaard Andersen.
 
Även om oljepriset har halverats sedan sommaren 2014 har det faktiskt stigit med så mycket som 33 procent sedan botten den 18 mars i år, och för närvarande kostar ett fat olja cirka 62 dollar.
 
Se över dina placeringar - överväga alternativ

Lars Skovgaard Andersen tror att oron kommer att fortsätta tills investerarna blivit mer säkra på när den första amerikanska räntehöjningen kommer. Danske Invest förväntar fortsatt att det kommer att ske under andra halvåret.
 
"Marknadsoro kan vara ett bra tillfälle att se över sin portfölj. Detta gäller både för aktier och obligationer", säger han och tillägger:
 
"Om man inte har alternativa investeringar bör man överväga dem som en permanent del av portföljen, eftersom de både är stabiliserande och hjälper till att sprida riskerna, även om de på lång sikt ger en lägre förväntad avkastning än aktier."

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.