• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Så tänker fondförvaltaren...

Vi har ställt fem frågor till Ulric Grönvall förvaltare av Danske Invest Sverige

Hur ser det ut för svenska aktier just nu?
Vår syn är att den svenska börsen kan stiga med uppåt 20-25% i år. Det baserar vi på att förväntansbilden på den globala konjunkturen och den svenska företagens vinster är förhållandevis låg. Värderingen av aktiemarknaden är gynnsam, inte minst jämfört med många andra placeringsalternativ. I närtid kommer börsen förmodligen präglas av den kommande rapportsäsongen för det första kvartalet.


Vad är kännetecknande för Danske Invest Sverige idag?
Danske Invest Sverige har i dag en ganska stor exponering mot råvarurelaterade aktier, konsumentvaror och banker. Fonden är underviktad i Telekomoperatörer, IT och Konsumenttjänster. Det innebär att fonden för tillfället rör sig mer än börsen i båda riktningarna, då risktagandet i fonden är högre än för börsen som helhet.
                       
Vad är bra för resultatet och vad är inte bra just nu?
En stigande börs är bra för fondens resultat. Ur ett makroperspektiv är förmodligen det bästa som kan hända att vi får en låg, men positiv tillväxt globalt. Detta så att inflationen inte ökar för kraftigt och räntorna inte stiger för mycket. På en mer detaljerad nivå är det viktigt att den amerikanska konsumentens situation förbättras så att de börjar konsumera mera, samtidigt som Kinas förväntade tillväxt inte försämras ytterligare.
 
Hur ser utsikterna ut för resten av 2012?
Den svenska aktiemarknaden startade året starkt, men har sedan fallit tillbaka något. Både upp- och nedgången under inledningen av året har varit tämligen "normala" i sin karaktär och signalerar inget som föranleder en förändring av vår långsiktiga syn. Därmed tror vi att börsen kommer stå högre i slutet av året jämfört med idag. Efter höstens nedgång på börsen steg den så kallade riskpremien på aktier kraftigt, samtidigt som prognoserna för bolagens vinster skruvades ner ordentligt. Vi tror att "pendeln" kommer att slå tillbaka en del i båda dessa fall.
 
Ge exempel på ett några företag i portföljen?
De största innehaven i portföljen, jämfört med index, är Boliden, SEB, Lundin Petroleum, Autoliv och Husqvarna.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.