• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Sverige Lång Ränta byter namn och placeringsinriktning

Fonden Sverige Lång Ränta byter namn och får ett nytt jämförelseindex med kortare duration som nu även innehåller svenska bostadsobligationer. Förändringen kommer vid en bra tidpunkt, säger fondens förvaltare Henrik Holmin.

Räntefonden Sverige Lång Ränta byter namn till Sverige Ränta. Samtidigt ändras fondens placeringsinriktning så att fonden endast skall innehålla kreditrisk med motsvarande rating som svenska stats- och bostadsobligationer. Detta innebär i praktiken att svenska företagsobligationer inte längre kommer att vara en del av fondens placeringar.
 
Fonden kommer också att byta jämförelseindex. Tidigare har fonden haft OMRX TBOND som jämförelseindex, men nu kommer OMRX TOTAL MARKET att användas. Det nya indexet innehåller ca två tredjedelar svenska bostadsobligationer och en tredjedel svenska statsobligationer vilket avspeglar den svenska obligationsmarknadens sammansättning, medan tidigare jämförelseindex endast bestod av statsobligationer. Bytet innebär även att fonden generellt kommer att ha en lägre duration (ränterisk) framöver, då durationen i det nya jämförelseindexet är ca 3,8 år, jämfört med 6,7 år i det gamla indexet.
 
"Skillnaden blir då att fonden får en lägre känslighet för kommande ränteförändringar. Förändringen kommer vid en bra tidpunkt. Förra året gynnades fonden särskilt av räntenedgången på grund av sin höga duration. Ju högre duration en obligation har, desto mer påverkas priset av en förändring i marknadsräntorna,” säger Henrik Holmin som är förvaltare för fonden.
”Men nu när räntorna är så extremt låga kommer vi förmodligen att kunna få en bättre avkastning framöver med en kortare duration", tillägger han.

Även om svenska bostadsobligationer har högsta kreditbetyget AAA är det trots allt lite högre risk än i statsobligationer. Men då fonden samtidigt inte längre kan investera i företagsobligationer sjunker ändå den totala kreditrisken. Fonden har ju även tidigare haft möjlighet att placera i bostadsobligationer och använt sig av den möjligheten.
 
Om man som investerare även vill ha placeringar i svenska företagsobligationer kan man istället välja fonden Sverige Räntefond, vilken utöver bostads- och statsobligationer även investerar i företagsobligationer. I övrigt förvaltas Sverige Räntefond enligt samma strategi som Sverige Ränta.
 
 

Abonnera på nyheter

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.