• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

USA undvek den finansiella avgrunden - tills vidare

De amerikanska politikerna har i sista sekunden undvikit omfattande skattestigningar. Därmed är det värsta hindret över, men osäkerheten är fortsatt en realitet.

Det var i sista sekunden att de amerikanska politikerna enades om ett nytt avtal. Tills vidare har USA därmed undvikit den så kallade Fiscal Cliff – den finansiella avgrunden – och antagit ett nytt budget- och skatteavtal.

”The Fiscal Cliff” är ett uttryck för ett mycket opopulärt scenario i form av att en rad skattelättnader utlöper och nedskärningar i de offentliga utgifterna träder i kraft. Ekonomer befarade att det skulle påverka den amerikanska ekonomin negativt.

Avtalet som antogs i både Senaten och Representanthuset handlar i stora drag om två saker: för det första har ett skatteavtal utarbetats, som innebär att inkomstskatten ökar för de rikaste amerikanerna. Det rör sig om de amerikaner som har en årlig inkomst som överstiger 400.000 dollar, medan den övriga befolkningen inte påverkas.

Härutöver är de automatiska offentliga besparingarna uppskjutna i två månader. Besparingarna skulle innebära nedskärningar i en rad offentliga utgifter om inte politikerna kunde enas om ett nytt avtal. Politikerna har ännu inte nått en kompromiss, men har en slutgiltig deadline om två månader, då en lösning skall vara utarbetad.

Den största utmaningen är passerad
Enligt senioranalytiker i Danske Invest, Fredrik Engholm-Hansen är avtalet generellt positivt, även om den på vissa områden skjuter upp problemen.

”Vi är inte i mål än, men den största utmaningen är över, nämligen skattefrågan. Sett utifrån ett marknadsperspektiv är avtalet positivt, men osäkerheten är fortsatt påtaglig, då delar av avtalet inte är permanenta. Vi förväntar dock att politikerna löser de sista delarna på förnuftigt sätt, helt enkelt mot bakgrund av att det är viktiga frågor där mycket står på spel,” uttalar Fredrik Engholm-Hansen.

Han förklarar att avtalet är bättre än vad man kunde befara, då förhandlingarna omkring jul gav ett intryck av att ha nått ett dödläge. Han väntar dock fortsatt finanspolitiska åtstramningar motsvarande cirka 1,5 procent av BNP i 2013 som ett resultat av förhandlingsresultaten och förhandlingarna i de kommande månaderna. Om man inte hade enats om en kompromiss hade ekonomin påverkats av åtstramningar motsvarande 4 procent av BNP. En så omfattande motgång hade resulterat i en ekonomisk recession.        

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.