Vad är en fond?

Vad är en fond?

Den som investerar i en fond blir ägare av ett antal fondandelar som utgör ett bevis på att investeraren äger en andel av fondens tillgångar. Det är fullt möjligt att att äga fondandelar i flera olika fonder. Det gör att en investerare både kan äga andelar i en fond som exempelvis investerar i svenska aktier, och i en annan som investerar i utländska obligationer.
 
Idag finns det ett stort utbud av såväl fonder som fondförvaltare på den svenska marknaden.  Danske Invest, som erbjuder privatpersoner att spara i mer än 35 olika fonder, växer stadigt på den svenska marknaden. Du kan läsa mer om Danske Invest på danskeinvest.se.

Fördelen med att investera i en fond är bland annat att risken sprids mellan ett antal olika värdepapper – aktier eller obligationer – vilket gör att investeraren blir mindre beroende av kursutvecklingen för en enskild aktie eller obligation.