Hållbarhet ett återkommande inslag i våra investeringarEn naturlig del av investeringsprocessen

Genom att analysera så kallade ESG-aspekter (miljö, sociala frågor och bolagsstyrning) tillsammans med finansiella aspekter får våra fondförvaltare större insikt i de företag och länder de investerar i. Hållbarhet är alltså en naturlig del av våra investeringsprocesser och -produkter. Det kallar vi på Danske Invest för ”ESG Inside®”.
 

Arbetet med hållbarhet anpassas till den enskilda fonden

Våra fondförvaltares analys och arbete med hållbarhet i investeringsprocessen är anpassat till den enskilda fonden. Olika investeringar har olika egenskaper och påverkas olika av ESG-frågor. Till exempel skiljer sig hållbarhetsarbetet vid investeringar i tillväxtmarknadsaktier från motsvarande arbete i vår fond för nordiska företagsobligationer. ESG-arbetet anpassas med andra ord till det specifika tillgångsslaget och investeringsstrategin för att skapa bästa möjliga avkastning för investerarna.