Hållbarhet är en naturlig del av vårt investeringsarbete

Hållbara investeringar handlar om att investera förnuftigt på lång sikt. Det innebär att vi analyserar både företagens finansiella situation och så kallade ESG-faktorer, dvs faktorer relaterade till miljö, sociala förhållanden och bolagsstyrning. Det ger oss bättre insikt i de företag och länder vi investerar i och bättre möjlighet att bedöma en enskild investerings fulla potential.

Vårt arbete med hållbarhet

Våra fonder har olika investeringsstrategier och -inriktningar samt investerar i olika typer av företag, länder och sektorer. Det betyder också att hållbarhetsarbetet varierar från fond till fond. Våra fondförvaltares uppgift är att integrera hållbarhet på ett sätt som är relevant och värdeskapande för varje enskild fond.Hållbarhet bidrar till att kunna fatta bättre investeringsbeslut


 

Analys av hållbarhetsfaktorer

I samarbete med Danske Bank har vi utvecklat ett ESG-analysverktyg som vi använder för att inkludera hållbarhet i vårt investeringsarbete. Vårt ESG-analysverktyg spelar en nyckelroll när vi analyserar, utvärderar och identifierar de aspekter som förväntas påverka det enskilda företagets värdeutveckling.

ESG-specialister

Vår interna avdelning med ESG-specialister och -analytiker stöttar och bistår våra fondförvaltare. Det specialiserade ESG-teamet hjälper bland annat förvaltarna med tillgång till relevant ESG-data och -verktyg, samt djupare kunskap om viktiga ESG-faktorer.

Utbildning och träning

Våra förvaltare genomgår löpande utbildning och träning på hållbarhetsområdet. Det säkerställer att de har den senaste kunskapen inom ESG, så att de kan vidareutveckla och förbättra sitt ESG-integrationsarbete i investeringsanalyser och -beslut.

Screening

Vi använder screening för att identifiera ESG-risker och -möjligheter i vårt investeringsuniversum. Screening används också för att implementera specifika krav och önskemål från investerare som pensionsbolag och andra större institutionella investerare, samt för att implementera Danske Invests allmänna investeringsrestriktioner.