Introduktion till Danske Invests policy för hållbara investeringar

Alla Danske Invests fonder omfattas av Danske Invests policy för hållbara investeringar. Detta säkerställer att dina investeringar alltid bygger på följande fyra viktiga hållbarhetsprinciper.

 

Vi arbetar systematiskt med ESG-integration

Som en del av det dagliga förvaltningsarbetet av våra fonder, integrerar våra förvaltare hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen och analyserar dessa tillsammans med de finansiella faktorerna.

 

Vi påverkar och arbetar aktivt med investeringarna

Vi tror att konstruktiva dialoger med de företag vi investerar i, är ett effektivt sätt att påverka bolagen i en mer hållbar riktning, samtidigt som det ger oss en bättre förståelse för investeringarnas möjligheter och risker.

 

Vi väljer bort investeringar som bryter mot vår hållbarhetspolicy

Vi har beslutat att avstå från att investera i företag som har omsättning från oljesand, termiskt kol, tobak och kontroversiella vapen (enligt fastställda kriterier).

 

Vi är öppna och transparenta med vårt hållbarhetsarbete

Vårt arbete med hållbara investeringar kan ibland ge upphov till dilemman och intressekonflikter. Vi strävar alltid efter att vara transparenta och föra en dialog med våra investerare och andra intressenter för att hitta de bästa möjliga lösningarna. Som investerare kan du alltid få information om hållbarhet i dina investeringar genom att läsa fondernas hållbarhetsdokument som visar hållbarhetsegenskaperna för varje fond.
 

Krav på externa förvaltare

En del av våra fonder förvaltas av externa förvaltare som exempelvis Aberdeen eller Fidelity. Vi använder externa förvaltare som är specialister på en specifik region eller investeringsstrategi. De externa förvaltarna följer Danske Invests grundläggande investeringsrestriktioner och vi förväntar oss att de integrerar ESG-faktorer tillsammans med finansiella faktorer i investeringsprocessen. Dessutom förväntar vi oss att de för en dialog med företagen de investerar i för att påverka dem i en positiv riktning och stödja deras tillväxt och utveckling.