Du investerar inte i allt

Du investerar inte i alla typer av bolag när du investerar med Danske Invest. Som en del av ESG Inside® avstår vi exempelvis från att investera i företag verksamma inom vissa specifika områden. Se exkluderade företag här

Kol och oljesand

Vi investerar inte i företag där 30 procent eller mer av intäkterna kommer från termiskt kol eller oljesand. Kol och oljesand är några av de mest koldioxidgenererade energiformerna och restriktionen är ett led i vår ambition att bidra till den gröna omställningen och klimatmålen i Parisavtalet.

Kontroversiella vapen

Vi investerar inte i företag som är involverade i kontroversiella vapen, förbjudna enligt internationella konventioner. Det inkluderar klusterbomber, landminor, biologiska och kemiska vapen samt kärnvapen. Läs mer: www.parispledgeforaction.org

Tobak

Vi investerar inte i företag där mer än fem procent av intäkterna kommer från produktion av tobaksvaror. Det inkluderar produkter som helt eller delvis är baserade på bladtobak samt så kallade "nästa generations" tobaksvaror som elektroniska cigaretter och snus.

Vi investerar inte i bolag som är involverade i ESG-relaterade kontroverser eller aktiviteter som anses vara oacceptabla ur ett nordiskt samhälls- och/eller kundperspektiv. Detta inkluderar bolag involverade i produkter eller sektorer som anses vara kontroversiella eller oetiska – eller bolag som agerar i strid med normer definierade av organisationer såsom OECD, ILO, FN med flera.

Önskar du ännu fler etiska restriktioner kan du välja fonder som tillhör kategorin ”Restricted”. Gemensamt för fonder i denna kategori  är att de avstår från att investera i ett antal företag och länder baserat på specifika restriktionskriterier som sträcker sig utöver oljesand, kol, tobak och kontroversiella vapen. Läs mer här