Danske Invest SICAV

Sverige Real Ränta Class SA

Investering % Typ Valuta Land ISIN
3,50 SWEDEN I/L NO. 3104 1/12-1998/2028 000000000000022.7322,73% Obligationer SEK Sverige SE0000556599
4,00 SWEDEN I.L NO. 3102 1/12-95/2020 000000000000021.9721,97% Obligationer SEK Sverige SE0000317943
0,25 SWEDISH GOVERNMENT S.3108 1/6-2022 000000000000017.6117,61% Obligationer SEK Sverige SE0004211084
1 SWEDEN I.L NO. 3109 1/12-98/2015 000000000000013.7813,78% Obligationer SEK Sverige SE0005703550
0,125 SWEDEN I.L NO. 3111 1/6-2015/2032 000000000000008.998,99% Obligationer SEK Sverige SE0007045745
0,125 SWEDEN I.L NO. 3112 1/6-2016/2026 000000000000008.778,77% Obligationer SEK Sverige SE0008014062
0,125 SWEDEN I.L. NO. 3113 1/12-2017/2027 000000000000005.595,59% Obligationer SEK Sverige SE0009548704
Likvida medel 000000000000000.560,56%
Senast uppdaterad 30.04.2019
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.