• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

Eastern Europe ex Russia Class A (SEK)

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: LU0156840208
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
ESG restriction report
Carbon footprint report
Sustainalytics ESG Risk Rating

470,69

NAV-kurs 21.09.2020

+0,60%

Avkastning 1 dag

-4,20%

Avkastning 1 månad

-27,72%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar företrädesvis i östeuropeiska och turkiska aktier, dock inte i aktier från Ryssland. Fonden kan också i mindre omfattning investera i aktier som gränsar till Östeuropa. Fonden kan investera i länder som kategoriseras som tillväxtmarknader.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter. Det förväntas inte att fondens innehav eller avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 7 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsöversikt
Gemensamt för fonder i kategorin "Integrated" är att de förvaltas aktivt av ett team av fondförvaltare som på ett systematiskt sätt integrerar hållbarhet i investeringsprocessen.

Avkastning

Eastern Europe ex Russia Class A (SEK)
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA dDanske Invest SICAV
China Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Eastern Europe Absolute Class A-sek h pDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-sekDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klass SEK hDanske Invest
Europa (SEK) Class SADanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class A-sek h pDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-sekDanske Invest SICAV
European Bond Class A (SEK)Danske Invest SICAV
European Bond Class A d (SEK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klass SEKDanske Invest
Global Index Class SADanske Invest SICAV
Global StockPicking Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-sekDanske Invest SICAV
Globala High Yield-obligationer, klass SEK hDanske Invest
Globala Realräntor, klass SEK hDanske Invest
Horisont Aktie Class SADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SADanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Pension 2020, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2030, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2040, klass SEKDanske Invest
Horisont Ränta Class SADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SA dDanske Invest Allocation
India (SEK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class A-sek hDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK hDanske Invest
Russia Class A (SEK)Danske Invest SICAV
SRI Global Class SADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class SADanske Invest SICAV
Sverige Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Real Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SADanske Invest SICAV
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEKDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK hDanske Invest
USA Restricted, klass SEKDanske Invest Index
USA, klass SEKDanske Invest
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
10 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 79,46
Efter 3 årSEK 78,02
Efter 5 årSEK 98,77
Efter 7 årSEK 121,92
Efter 10 årSEK 112,62
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Morten Lund Ligaard

Titel: Chief Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc. (Mathematics & Economics), CFA
Antal års erfarenhet: 20

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 31.07.2020

Fördelningen är baserad på portföljens aktieinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Eastern Europe ex Russia Class A (SEK)

Fondinnehav per 31.07.2020

Investering % Typ Valuta Land ISIN
CD Projekt Red SA 000000000000006.566,56% Aktier PLN Polen PLOPTTC00011
OTP Bank 000000000000006.336,33% Aktier HUF Ungern HU0000061726
PLAY Communications SA 000000000000005.105,10% Aktier PLN Polen LU1642887738
PKO Bank Polski S.A. 000000000000004.414,41% Aktier PLN Polen PLPKO0000016
Polski Koncern Naftowy S.A. 000000000000003.493,49% Aktier PLN Polen PLPKN0000018
CEZ a.s. 000000000000003.313,31% Aktier CZK Tjeckien CZ0005112300
Krka D.D. 000000000000003.183,18% Aktier EUR Slovenien SI0031102120
MOL Hungarian Oil and Gas Plc A 000000000000003.163,16% Aktier HUF Ungern HU0000153937
Bank Pekao S.A. 000000000000003.123,12% Aktier PLN Polen PLPEKAO00016
KGHM Polska Miedz S.A. 000000000000003.123,12% Aktier PLN Polen PLKGHM000017
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Eastern Europe ex Russia Class A (SEK)

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN LU0156840208
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest SICAV
  Fondens domicil Luxemburg
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Management A/S
  Fondbolag domicil Danmark
  Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A
  Valuta EUR
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 13.12.2002
  Bloomberg FNEECAA LX
  Wertpapierkennnummer A0B6J1
  PPM Fond-nummer 539585
  Marknadsföringstillstånd (Retail) Danmark, Sverige, Luxemburg, Tyskland, Österrike, United Kingdom, Norge, Finland, Schweiz
  Marknadsföringstillstånd (Professional) Danmark, Österrike, Tyskland, Luxemburg, Sverige, United Kingdom, Finland, Norge, Schweiz
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Aktiefonder
  Investeringsområde Östeuropa
  Jmf-index 85% Dow Jones STOXX EU Enlarged Total Market Index (TMI) incl. net dividend & 15% MSCI Turkey incl. net dividend
  Rekommenderad placeringshorisont 7 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) EUR per 18.09.2020 9,00
  NAV-kurs SEK per 21.09.2020 470,69
 • Risk nyckeltal per 31.08.2020

  Risk nyckeltal per 31.08.2020

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % -20,54 -7,94 -0,25 2,87 1,20
  Sharpe Ratio -0,42 0,01 0,18 0,05
  Volatilitet 19,09 17,09 16,10 16,96
  Tracking Error 4,07 4,28 3,91 4,48
  Information Ratio -0,38 -0,22 0,08 0,19
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.