• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

Japan Class A (SEK)

Morningstar Rating™ : - Sustainability: : - ISIN: LU0193802039
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Fondens hållbarhetsöversikt
Hållbarhetsprofilen (Swesif)
Informationsbroschyr

278,44

NAV-kurs 19.07.2019

+2,05%

Avkastning 1 dag

-0,48%

Avkastning 1 månad

+11,17%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar huvudsakligen i aktier noterade på en officiell fondbörs i Japan.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Avkastning

Japan Class A (SEK)
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA dDanske Invest SICAV
China Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Eastern Europe Absolute Class A-sek h pDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe ex Russia Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-sekDanske Invest SICAV
Euro High Yield-Obligationer, klass SEK hDanske Invest
Euro, klass SEK YDanske Invest Select
Europa (SEK) Class SADanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class A-sek h pDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-sekDanske Invest SICAV
European Bond Class A (SEK)Danske Invest SICAV
European Bond Class A d (SEK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A-sek hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klass SEKDanske Invest
Global Index Class SADanske Invest SICAV
Global StockPicking Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Globala High Yield-obligationer, klass SEK hDanske Invest
Globala Realräntor, klass SEK hDanske Invest
Horisont Aktie Class SADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SADanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Pension 2020, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2030, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2040, klass SEKDanske Invest
Horisont Ränta Class SADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SA dDanske Invest Allocation
India (SEK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class A-sek hDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK hDanske Invest
Russia Class A (SEK)Danske Invest SICAV
SRI Global Class SADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class SADanske Invest SICAV
Sverige Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Real Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Plus Class ADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Plus Class YDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SADanske Invest SICAV
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEKDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK hDanske Invest
US Dollar, klass SEK YDanske Invest Select
USA, klass SEKDanske Invest
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
10 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 94,20
Efter 3 årSEK 134,70
Efter 5 årSEK 165,68
Efter 7 årSEK 205,73
Efter 10 årSEK 193,88
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Osamu Koide

Titel: Chief Portfolio Manager
Bakgrund: SC/Engineering
Antal års erfarenhet: 30

Daiwa SB Investments

Daiwa SB Investments har i över 25 år förvaltat amerikanska, europeiska och asiatiska kunder om investeringar i japanska aktier. I och med den stora erfarenheten har Daiwa byggt upp ett effektivt lokalt nätverk som är en central del av Daiwas tillgång till investeringar i japanska aktier.

Daiwas investeringsstil baseras på att man först hittar aktier som utifrån bolagets nyckeltal framstår som undervärderade. Sedan väljs de enskilda investeringarna ut mot bakgrund av djupgående kvalitativa analyser, besök hos företagen och möten med ledningen.

Investeringsfördelning per 31.05.2019

Fördelningen är baserad på portföljens aktieinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Japan Class A (SEK)

Fondinnehav per 31.05.2019

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Toyota Industries Corp. 000000000000004.124,12% Aktier JPY Japan JP3634600005
Orix (JP) 000000000000003.993,99% Aktier JPY Japan JP3200450009
Mitsubishi UFJ Financial Group 000000000000003.613,61% Aktier JPY Japan JP3902900004
Mitsui and Co 000000000000003.543,54% Aktier JPY Japan JP3893600001
Hitachi 000000000000003.213,21% Aktier JPY Japan JP3788600009
Sony Corp. 000000000000003.013,01% Aktier JPY Japan JP3435000009
Nihon Unisys Ltd. 000000000000002.452,45% Aktier JPY Japan JP3754200008
KDDI Corp. 000000000000002.422,42% Aktier JPY Japan JP3496400007
Nippon Telegraph & Telephone 000000000000002.282,28% Aktier JPY Japan JP3735400008
Mitsui Fudosan Co. 000000000000002.252,25% Aktier JPY Japan JP3893200000
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Japan Class A (SEK)

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN LU0193802039
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest SICAV
  Fonds domicil Luxemburg
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Management Company
  Fondbolag domicil Luxemburg
  Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A
  Valuta JPY
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 05.07.2004
  Bloomberg FINORJA LX
  Wertpapierkennnummer A0ERQA
  Marknadsföringstillstånd i Danmark, Sverige, Luxemburg, Tyskland, United Kingdom, Norge, Finland, Schweiz
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Aktiefonder
  Investeringsområde Japan
  Jmf-index MSCI Japan Index
  Rekommenderad placeringshorisont 5 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) JPY per 18.07.2019 5.957,83
  NAV-kurs SEK per 19.07.2019 278,44
 • Risk nyckeltal per 30.06.2019

  Risk nyckeltal per 30.06.2019

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % -5,80 10,44 10,63 10,86 6,84
  Sharpe Ratio 0,85 0,76 0,74 0,44
  Volatilitet 12,25 13,69 13,82 14,09
  Tracking Error 3,19 4,04 4,65 5,81
  Information Ratio -0,27 -0,21 -0,27 -0,15
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.