• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Danske Invest

Latinamerika, klass SEK

Morningstar Rating™ : - Sustainability: : - ISIN: DK0060485878
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Fondens hållbarhetsöversikt
Hållbarhetsprofilen (Swesif)
Informationsbroschyr

144,87

NAV-kurs 26.03.2019

+0,00%

Avkastning idag

-5,56%

Avkastning 1 månad

+10,98%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet för denna fond är att uppnå en avkastning som minst motsvarar avkastningen för de latinamerikanska aktiemarknaderna. Fonden är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Investerar fokuserat i aktier från företag hemmahörande eller med huvudsaklig aktivitet i Latinamerika, dvs. Mexico, Centralamerika, Sydamerika och Västindien. Dessutom kan en mindre andel investeras i aktier i företag som på andra sätt är beroende av omständigheter i Latinamerika.

Investeringsstrategin är aktiv. Det betyder att vi försöker att hitta de bästa investeringarna för att ge dig den högsta möjliga avkastningen i förhållande till risk. Samtidigt innebär strategin att investeringarna kan avvika från jämförelseindex och att avkastningen kan bli både högre och lägre än jämförelseindex. Valutarisken är inte säkrad och fluktuationer i växelkurser kan komma att påverka avkastningen.

Andelar kan normalt inlösas på bankdagar.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 7 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Avkastning

Latinamerika, klass SEK
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA dDanske Invest SICAV
China Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Eastern Europe Absolute Class A-sek h pDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe ex Russia Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-sekDanske Invest SICAV
Euro High Yield-Obligationer, klass SEK hDanske Invest
Euro, klass SEK YDanske Invest Select
Europa (SEK) Class SADanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-sekDanske Invest SICAV
European Bond Class A (SEK)Danske Invest SICAV
European Bond Class A d (SEK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A-sek hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap (SEK)Danske Invest SICAV
Global Index Class SADanske Invest SICAV
Global StockPicking Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Globala High Yield-obligationer, klass SEK hDanske Invest
Globala Realräntor, klass SEK hDanske Invest
Horisont Aktie Class SADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SADanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Pension 2020, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2030, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2040, klass SEKDanske Invest
Horisont Ränta Class SADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SA dDanske Invest Allocation
India (SEK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class A-sek hDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK hDanske Invest
Russia Class A (SEK)Danske Invest SICAV
SRI Global Class SADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class SADanske Invest SICAV
Sverige Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Real Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Plus Class ADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Plus Class YDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SADanske Invest SICAV
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEKDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK hDanske Invest
US Dollar, klass SEK YDanske Invest Select
USA, klass SEKDanske Invest
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
7 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 103,25
Efter 3 årSEK 185,80
Efter 5 årSEK 160,88
Efter 7 årSEK 128,85
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Peter Taylor

Titel: Head of Brazilian Equities
Bakgrund: MA PPE/Economics & Intl Law, CFA
Antal års erfarenhet: 19

Aberdeen Asset Managers

Aberdeen Asset Managers har stor erfarenhet av att investera i Emerging Markets (nya marknader) – som bland annat omfattar länder i Asien, Sydamerika og Östeuropa, där ekonomierna och aktiemarknaderna genomgår en kraftig utveckling.

Investeringarna styrs från Singapore, Sao Paolo och London, men fondförvaltarna reser överallt i dessa Emerging Markets. Aberdeen lägger stor vikt vid valet av den enskilda aktien och dess långsiktiga potential och investerar aldrig i en aktie utan att först ha besökt företaget.

Investeringsfördelning per 30.01.2019


Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Latinamerika, klass SEK

Fondinnehav per 30.01.2019

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Banco Bradesco S.A. 000000000000006.846,84% Aktier BRL Brasilien BRBBDCACNOR1
Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras (Pref.) 000000000000005.545,54% Aktier BRL Brasilien BRPETRACNPR6
Itausa Investimentos Itau SA 000000000000005.305,30% Aktier BRL Brasilien BRITSAACNPR7
Itau Unibanco Holding SA 000000000000004.494,49% Aktier BRL Brasilien BRITUBACNOR4
Lojas Renner SA 000000000000004.414,41% Aktier BRL Brasilien BRLRENACNOR1
Fomento Economico Mexicano (ADR) Femsa 000000000000004.144,14% Aktier USD USA US3444191064
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 000000000000003.963,96% Aktier MXN Mexiko MXP370711014
Bradespar Pref. 000000000000003.923,92% Aktier BRL Brasilien BRBRAPACNPR2
Ambev SA 000000000000003.483,48% Aktier BRL Brasilien BRABEVACNOR1
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios 000000000000003.133,13% Aktier BRL Brasilien BRMULTACNOR5
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift baseras på föregående års kostnader. Beloppet kan ändra sig från år till år.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Latinamerika, klass SEK

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN DK0060485878
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest
  Fonds domicil Danmark
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Management A/S
  Fondbolag domicil Danmark
  Förvaringsinstitut Danske Bank A/S
  Valör 100
  Valuta SEK
  Prismetod Swinging Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 24.08.2011
  Marknadsföringstillstånd i Danmark, Sverige
  Klass av Latinamerika - Akkumulerende KL
  Övriga klasser Latinamerika, klass SEK W
  Latinamerika, klasse NOK
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Aktiefonder
  Investeringsområde Latinamerika
  Jmf-index MSCI Emerging Market Latinamerika inkl. nettoutdelning
  Rekommenderad placeringshorisont 7 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) DKK per 25.03.2019 61,13
  NAV-kurs SEK per 26.03.2019 14:00 144,87
 • Risk nyckeltal per 28.02.2019

  Risk nyckeltal per 28.02.2019

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 3,25 22,94 9,98 3,69
  Sharpe Ratio 0,14 0,97 0,46 0,18
  Volatilitet 24,68 21,72 21,19 19,59
  Tracking Error 3,26 4,18 3,85 4,28
  Information Ratio -0,69 0,16 0,08 0,43
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.