Danske Invest
Marknadsföringsmaterial

Augusti 2018

Ny fond: Svenska småbolag med stor potential

Aktiefonden Danske Invest Sverige Småbolag investerar i svenska småbolag, som fondens portföljförvaltare anser har utvecklingspotential att bli framtidens storbolag. Fonden har särskilt fokus på hållbara och ansvarsfulla investeringar.Finansmarknaderna hotas av populism

Chefsstrateg Tine Choi ger sin syn på framtidsutsikterna för finansmarknaderna i nya Quarterly House View från Danske Bank. 

Läs mer ❯


Våra fonder

Läs mer ❯

Danske Invest, Norrmalmstorg 1, SE-103 92 Stockholm
danskeinvest@danskeinvest.com
http://www.danskeinvest.se