Ansvarsfulla investeringar (RI)

Syftet med Danske Invests RI-policy är att med en etisk investeringsstrategi säkerställa att de tillgångar Danske Invest förvaltar å privata investerares vägnar inte placeras i företag som bryter mot internationella normer för mänskliga rättigheter, vapen, arbetsförhållanden, miljö och anti-korruption.

Danske Invest anser att ett företags långsiktiga värdeskapande förutsätter gott uppförande. Därför föreligger ingen motsättning mellan RI-policyn och målet om att förvalta kundernas investeringar så att bäst möjliga avkastning uppnås. 

Danske Invest samarbetar med Danske Bank om RI-politiken (Responsible Investments) och du kan läsa mer om RI-politiken på Danske Banks hemsida eller se fler detaljer på Danske Banks engelske hemsida (www.danskebank.com)
 

Vårt arbete med hållbara investeringar

Hållbarhet är en viktig del av Danske Invests investeringsprocess. Vi arbetar med att stärka hållbarhetsintegreringen i alla delar av vår verksamhet och i investeringsprocessen. I samband med detta har vår huvudrådgivare Danske Bank Asset Management publicerat en rapport för att skapa en ökad transparens runt arbetet med och resultaten av hållbara investeringar

Läs rapporten

 

Fokusera på aktivt ägande

Danske Invest är en aktiv ägare som engagerar sig i de företag man investerar i samt röstar på bolagsstämmor, allt för att skapa en konkurrenskraftig avkastning till våra kunder. Våra fondförvaltare och rådgivare diskuterar potentiella risker och möjligheter med de bolag vi investerar i, exempelvis ekonomisk utveckling, strategi, kapitalstruktur, miljö, sociala aspekter eller styrning. Målsättningen är att se till att företag hanterar riskerna på ett bra sätt samt tar tillvara på de möjligheter som uppstår. Danske Bank Asset Management är vår huvudpart och det är dem som röstar och engagerar sig med företagen på Danske Invests vägnar. Läs mer om hur de engagerar sig i bolagen samt hur de har röstat på tidigare stämmor.

Se vår senaste rapport kring aktivt ägande

Se hur vi röstat här
 

Relevanta policyer och dokument

Investeringsrestriktioner
Samarbetspartner

Danske Invest och Danske Bank-koncernen samarbetar med ISS-Ethix - ett rådgivningsföretag som screenar investeringsfonder.

Läs mer om ISS-Ethix

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.