Basfakta för investerare & produktblad

Välj ...
Basfakta för investerare & produktblad
Informationsbroschyr & fondbestämmelser
Rapporter
Namn på fond Basfakta för investerare/KIID Produkt-blad

Danske Invest

2020 A
PDF PDF

Danske Invest

2020 T
PDF PDF

Danske Invest

2030 A
PDF PDF

Danske Invest

2030 T
PDF PDF

Danske Invest

2040 A
PDF PDF

Danske Invest

2040 T
PDF PDF

Danske Invest

China A
PDF PDF

Danske Invest

China T
PDF PDF

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Class A
PDF PDF

Danske Invest

Eastern Europe Konvergens A
PDF PDF

Danske Invest

Eastern Europe Konvergens T
PDF PDF

Danske Invest

Eliksir T
PDF PDF

Danske Invest

Emerging Markets Debt A
PDF PDF

Danske Invest

Emerging Markets Debt T
PDF PDF

Danske Invest SICAV

Emerging and Frontier Markets Class A
PDF PDF

Danske Invest

Euro Företagslån A
PDF PDF

Danske Invest

Euro Företagslån T
PDF PDF

Danske Invest

Euro Government Bond Index T
PDF PDF

Danske Invest

Euro High Yield A
PDF PDF

Danske Invest

Euro High Yield T
PDF PDF

Danske Invest

Europa Aktie A
PDF PDF

Danske Invest

Europa Aktie T
PDF PDF

Danske Invest

Europa Blandfonden A
PDF PDF

Danske Invest

Europa Blandfonden T
PDF PDF

Danske Invest

Europa Dividend A
PDF PDF

Danske Invest

Europa Dividend T
PDF PDF

Danske Invest

Europa Småföretag A
PDF PDF

Danske Invest

Europa Småföretag T
PDF PDF

Danske Invest

Europe Enhanced Index A
PDF PDF

Danske Invest

Europe Enhanced Index T
PDF PDF

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A
  PDF

Danske Invest

Finland Aktie A
PDF PDF

Danske Invest

Finland Aktie T
PDF PDF

Danske Invest

Finland Dividend Plus A
PDF PDF

Danske Invest

Finland Dividend Plus T
PDF PDF

Danske Invest

Finland Opportunities A
PDF PDF

Danske Invest

Finland Opportunities T
PDF PDF

Danske Invest

Finland Samfundsaktie A
PDF PDF

Danske Invest

Finland Samfundsaktie T
PDF PDF

Danske Invest

Finland Småföretag A
PDF PDF

Danske Invest

Finland Småföretag T
PDF PDF

Danske Invest

Global Emerging Markets, osuuslaji EUR
  PDF

Danske Invest SICAV

Global High Dividend Class A
PDF PDF

Danske Invest

Global StockPicking, osuuslaji EUR
  PDF

Danske Invest

High Yield A
PDF PDF

Danske Invest

High Yield T
PDF PDF

Danske Invest

Hållbart Värde Aktie A
PDF PDF

Danske Invest

Hållbart Värde Aktie T
PDF PDF

Danske Invest

Hållbart Värde Obligation A
PDF PDF

Danske Invest

Hållbart Värde Obligation T
PDF PDF

Danske Invest

India A
PDF PDF

Danske Invest

India T
PDF PDF

Danske Invest

Japan Aktie A
PDF PDF

Danske Invest

Japan Aktie T
PDF PDF

Danske Invest

Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR
  PDF

Danske Invest

Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W
  PDF

Danske Invest

Kompass 25 A
PDF PDF

Danske Invest

Kompass 25 T
PDF PDF

Danske Invest

Kompass 50 A
PDF PDF

Danske Invest

Kompass 50 T
PDF PDF

Danske Invest

Kompass 75 A
PDF PDF

Danske Invest

Kompass 75 T
PDF PDF

Danske Invest

Kompass Aktie A
PDF PDF

Danske Invest

Kompass Aktie T
PDF PDF

Danske Invest

Kompass Ränta A
PDF PDF

Danske Invest

Kompass Ränta T
PDF PDF

Danske Invest

Latin America A
PDF PDF

Danske Invest

Latin America T
PDF PDF

Danske Invest

MediLife A
PDF PDF

Danske Invest

MediLife T
PDF PDF

Danske Invest SICAV

Multi Asset Inflation Strategy Class A
PDF PDF

Danske Invest

Navigator A
PDF PDF

Danske Invest

Navigator T
PDF PDF

Danske Invest

Neutral A
PDF PDF

Danske Invest

Neutral T
PDF PDF

Danske Invest

Nordamerika Aktie A
PDF PDF

Danske Invest

Nordamerika Aktie T
PDF PDF

Danske Invest

North America Enhanced Index A
PDF PDF

Danske Invest

North America Enhanced Index T
PDF PDF

Danske Invest

Obligation A
PDF PDF

Danske Invest

Obligation T
PDF PDF

Danske Invest

Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h
  PDF

Danske Invest

Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h
  PDF

Danske Invest

Russia A
PDF PDF

Danske Invest

Russia T
PDF PDF

Danske Invest

Ränta A
PDF PDF

Danske Invest

Ränta T
PDF PDF

Danske Invest

Samfundsobligation A
PDF PDF

Danske Invest

Samfundsobligation T
PDF PDF

Danske Invest

Samfundsränta A
PDF PDF

Danske Invest

Samfundsränta Plus A
PDF PDF

Danske Invest

Samfundsränta Plus T
PDF PDF

Danske Invest

Samfundsränta T
PDF PDF

Danske Invest

Statsobligation A
PDF PDF

Danske Invest

Statsobligation T
PDF PDF

Danske Invest

Teknologi Index A
PDF PDF

Danske Invest

Teknologi Index T
PDF PDF

Danske Invest

Tillväxtmarknad Aktie A
PDF PDF

Danske Invest

Tillväxtmarknad Aktie T
PDF PDF