Fondöversikt

Som investerare kan du kombinera våra fonder när det gäller tillgångsslag, sektorer och regioner.

Fondöversikt

Søg
Namn på fond ISIN Morningstar
Rating
Risk Investeringsområde Region 3 år Basfakta för investerare (KIID) Produkt-
blad
Danske Invest SICAV
LU1349997640   5 Blandfonder Sverige +7,81 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1349491636   5 Blandfonder Sverige +7,81 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU0178668348   6 Aktiefonder Kina +4,63 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU0332084994  0 3 Räntefonder Danmark -15,25 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1204910670   5 Aktiefonder Tillväxtmarknader +3,48 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU0178670161   3 Räntefonder Global -8,16 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
DK0060486256   4 Räntefonder Europa -4,17 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU0727217050   6 Aktiefonder Europa +23,57 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1891308568  0 5 Aktiefonder Europa Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU0123484957   6 Aktiefonder Europa +13,62 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1932898601  0 5 Aktiefonder Europa -3,62 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Index
DK0061270295  0 6 Aktiefonder Europa Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU0123485178   6 Aktiefonder Europa +28,74 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1916064857   6 Aktiefonder Europa +28,74 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU0088125439   3 Räntefonder Europa -11,86 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU0012089263   3 Räntefonder Europa -14,26 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1399304879   3 Räntefonder Europa -8,28 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1399305090   3 Räntefonder Europa -8,27 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU2403523546  0 3 Räntefonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1965271254  0 6 Aktiefonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1965271924  0 5 Aktiefonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU0085580271   6 Aktiefonder Tillväxtmarknader -1,39 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Index
DK0061270451  0 6 Aktiefonder Tillväxtmarknader Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU0292126785   6 Aktiefonder Tillväxtmarknader +17,85 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
DK0061135910   6 Aktiefonder Tillväxtmarknader +3,71 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1349492527   6 Aktiefonder Global +38,47 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1349493418   5 Aktiefonder Global +36,85 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1349493848   5 Aktiefonder Global +36,85 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU0117088970   6 Aktiefonder Global +22,53 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
DK0060486173  0 4 Räntefonder Global -2,86 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
DK0060485605  0 4 Räntefonder Global +1,90 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Allocation
LU1349504479   5 Aktiefonder Global +29,74 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Allocation
LU1349505286   5 Aktiefonder Global +29,74 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Allocation
LU1349505955   4 Blandfonder Global +11,41 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Allocation
LU1349506680   4 Blandfonder Global +11,41 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Allocation
LU1349507498   4 Blandfonder Global +4,89 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Allocation
LU1349508033   4 Blandfonder Global +4,89 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Allocation
LU1349509783   5 Blandfonder Global +19,56 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Allocation
LU1349512738   5 Blandfonder Global +19,56 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
DK0060506970   4 Blandfonder Global +15,74 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
DK0060507002   5 Blandfonder Global +21,44 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
DK0060506897   4 Blandfonder Global +5,86 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Allocation
LU1349513462   3 Räntefonder Global -8,23 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Allocation
LU1349998028   3 Räntefonder Global -8,23 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU0193801577   6 Aktiefonder Indien +23,71 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU0193802039   6 Aktiefonder Japan +18,21 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1916065078   4 Blandfonder Global -0,51 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1916064931   4 Blandfonder Global +0,01 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1116404838   3 Räntefonder Norden -2,80 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
DK0060500262   3 Räntefonder Norden -1,78 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1349502002   6 Aktiefonder Sverige +32,30 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1349503588   6 Aktiefonder Sverige +32,31 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1679011665   6 Aktiefonder Sverige +26,09 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1349494812   6 Aktiefonder Sverige +26,72 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1349495389   6 Aktiefonder Sverige +26,72 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1349496940   2 Räntefonder Sverige -0,73 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1349497757   2 Räntefonder Sverige -0,73 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1349498565   2 Räntefonder Sverige -8,81 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1349499530   2 Räntefonder Sverige -8,81 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1857272386   6 Aktiefonder Sverige +78,18 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU2130054724  0 6 Aktiefonder Sverige Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
DK0060575272   4 Räntefonder Tillväxtmarknader -13,64 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
DK0060486090  0 4 Räntefonder Tillväxtmarknader -19,73 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
DK0060485795   6 Aktiefonder Nordamerika +30,96 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Index
DK0061270964  0 6 Aktiefonder Nordamerika Basfakta för investerare Produktblad