Fondöversikt

Som investerare kan du kombinera våra fonder när det gäller tillgångsslag, sektorer och regioner.

Fondöversikt

Søg
Namn på fond ISIN Morningstar
Rating
Risk Investeringsområde Region 3 år Basfakta för investerare (KIID) Produkt-
blad
Danske Invest SICAV
LU1349997640   5 Blandfonder Sverige +30,98 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1349491636   5 Blandfonder Sverige +30,98 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU0178668348   6 Aktiefonder Kina +27,04 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU0332084994  0 3 Räntefonder Danmark +1,23 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU0727216755   6 Aktiefonder Östeuropa/Ryssland +44,02 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1204910670   5 Aktiefonder Tillväxtmarknader +24,54 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU0178670161   3 Räntefonder Global +8,27 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
DK0060486256   4 Räntefonder Europa +10,96 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU0727217050   6 Aktiefonder Europa +38,75 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1891308568  0 5 Aktiefonder Europa Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU0123484957   6 Aktiefonder Europa +16,66 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1932898601  0 5 Aktiefonder Europa Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Index
DK0061270295  0 6 Aktiefonder Europa Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU0123485178   6 Aktiefonder Europa +45,35 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1916064857  0 6 Aktiefonder Europa Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU0088125439   3 Räntefonder Europa +3,37 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU0012089263   3 Räntefonder Europa +0,39 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1399304879   3 Räntefonder Europa +3,80 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1399305090   3 Räntefonder Europa +3,84 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU0085580271   6 Aktiefonder Tillväxtmarknader +29,77 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Index
DK0061270451  0 6 Aktiefonder Tillväxtmarknader Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU0292126785   6 Aktiefonder Tillväxtmarknader +41,24 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
DK0061135910  0 6 Aktiefonder Tillväxtmarknader Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1349492527   5 Aktiefonder Global +42,62 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1349493418   5 Aktiefonder Global +45,30 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1349493848   5 Aktiefonder Global +45,30 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1965271254  0 6 Aktiefonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1965271924  0 5 Aktiefonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU0117088970   6 Aktiefonder Global +31,44 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
DK0060486173  0 4 Räntefonder Global +13,84 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
DK0060485605  0 4 Räntefonder Global +15,96 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Allocation
LU1349504479   5 Aktiefonder Global +41,97 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Allocation
LU1349505286   5 Aktiefonder Global +41,97 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Allocation
LU1349505955   4 Blandfonder Global +24,34 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Allocation
LU1349506680   4 Blandfonder Global +24,34 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Allocation
LU1349507498   4 Blandfonder Global +16,86 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Allocation
LU1349508033   4 Blandfonder Global +16,85 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Allocation
LU1349509783   5 Blandfonder Global +33,47 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Allocation
LU1349512738   5 Blandfonder Global +33,47 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
DK0060506970   4 Blandfonder Global +28,50 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
DK0060507002   5 Blandfonder Global +33,93 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
DK0060506897   4 Blandfonder Global +18,10 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Allocation
LU1349513462   2 Räntefonder Global +4,17 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Allocation
LU1349998028   2 Räntefonder Global +4,16 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU0193801577   6 Aktiefonder Indien +23,41 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU0193802039   6 Aktiefonder Japan +8,83 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1916065078  0 4 Blandfonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1916064931  0 4 Blandfonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1116404838   3 Räntefonder Norden +5,23 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
DK0060500262   3 Räntefonder Norden +5,75 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU0495011024   6 Aktiefonder Östeuropa/Ryssland +52,95 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1349502002   6 Aktiefonder Sverige +62,86 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1349503588   6 Aktiefonder Sverige +62,87 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1679011665  0 6 Aktiefonder Sverige +60,82 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1349494812   6 Aktiefonder Sverige +62,74 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1349495389   6 Aktiefonder Sverige +62,75 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1349496940   2 Räntefonder Sverige +1,53 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1349497757   2 Räntefonder Sverige +1,53 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1349498565   2 Räntefonder Sverige +1,53 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1349499530   2 Räntefonder Sverige +1,53 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
LU1857272386   6 Aktiefonder Sverige +154,79 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
DK0060575272   4 Räntefonder Tillväxtmarknader +10,91 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
DK0060486090  0 4 Räntefonder Tillväxtmarknader +16,56 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
DK0060485795   6 Aktiefonder Nordamerika +28,63 Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Index
DK0061270964  0 6 Aktiefonder Nordamerika Basfakta för investerare Produktblad