Fondöversikt

Som investerare kan du kombinera våra fonder när det gäller tillgångsslag, sektorer och regioner.

Fondöversikt

Søg
Namn på fond Morningstar
Rating
Risk Investeringsområde Region Basfakta för investerare/KIID Produkt-
blad
Danske Invest SICAV
  4 Blandfonder Sverige Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  4 Blandfonder Sverige Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  6 Aktiefonder Kina Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
 0 3 Räntefonder Danmark Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
 0 4 Alternativa & övrigt Europa Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  6 Aktiefonder Östeuropa/Ryssland Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  5 Aktiefonder Östeuropa Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  5 Aktiefonder Tillväxtmarknader Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
 0 3 Räntefonder Europa Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Select
  4 Räntefonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  5 Aktiefonder Europa Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  5 Aktiefonder Europa Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  5 Aktiefonder Europa Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
 0 5 Aktiefonder Europa Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  6 Aktiefonder Europa Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
 0 5 Aktiefonder Europa Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  3 Räntefonder Europa Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  3 Räntefonder Europa Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
 0 3 Räntefonder Europa Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
 0 3 Räntefonder Europa Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  3 Räntefonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
 0 3 Räntefonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  6 Aktiefonder Tillväxtmarknader Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  5 Aktiefonder Tillväxtmarknader Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
 0 5 Aktiefonder Tillväxtmarknader Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  5 Aktiefonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  5 Aktiefonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
 0 4 Räntefonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
 0 4 Räntefonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Allocation
  5 Aktiefonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Allocation
  5 Aktiefonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Allocation
  4 Blandfonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Allocation
  4 Blandfonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Allocation
  3 Blandfonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Allocation
  3 Blandfonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Allocation
  4 Blandfonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Allocation
  4 Blandfonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
  4 Blandfonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
  5 Blandfonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
  5 Blandfonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Allocation
  2 Räntefonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Allocation
  2 Räntefonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  6 Aktiefonder Indien Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  6 Aktiefonder Japan Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
 0 4 Blandfonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
 0 4 Blandfonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
 0 2 Räntefonder Norden Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
 0 2 Räntefonder Norden Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  6 Aktiefonder Östeuropa Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  5 Aktiefonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  5 Aktiefonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  6 Aktiefonder Sverige Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  6 Aktiefonder Sverige Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
 0 5 Aktiefonder Sverige Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  5 Aktiefonder Sverige Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  5 Aktiefonder Sverige Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  1 Räntefonder Sverige Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  1 Räntefonder Sverige Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  3 Räntefonder Sverige Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  2 Räntefonder Sverige Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  2 Räntefonder Sverige Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  2 Räntefonder Sverige Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
  2 Räntefonder Sverige Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest SICAV
 0 5 Aktiefonder Sverige Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
  4 Räntefonder Tillväxtmarknader Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
 0 4 Räntefonder Tillväxtmarknader Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest Select
  4 Räntefonder Global Basfakta för investerare Produktblad
Danske Invest
  5 Aktiefonder Nordamerika Basfakta för investerare Produktblad