Avkastning

Avkastning

Avkastning är det resultat som skapas vid en investering och kan både vara negativt och positivt.  Den totala  avkastningen i exempelvis en aktiefond är summan av samtliga utdelningar och kursförändringar för de underliggande aktierna  – minus förvaltningsavgiften och andra administrativa samt handelsrelaterade avgifter. Som investerare är det givetvis viktigt att en fond går så bra som möjligt, och att leverera en god avkastning i förhållande till något slags marknadsgenomsnitt är en av fondförvaltaren Danske Invests viktigaste målsättningar. Därför arbetar Danske Invest med aktiv förvaltning, vilket innebär att vi har fonder som har som mål att klara sig relativt sett bättre än ett marknadsgenomsnitt. 

Skickliga fondförvaltare är en förutsättning för att kunna leverera en konkurrenskraftig avkastning. Därför ställer vi höga krav på de fondförvaltare som förvaltar våra olika fonder, och vi utvärderar löpande deras resultat. Om avkastningen inte motsvarar våra krav går vi igenom investeringsstrategierna med förvaltaren, och kan oftast hitta en lösning. Alternativt byter vi ut förvaltaren.

På vår webbplats www.danskeinvest.se kan du följa kursutvecklingen och avkastningen för våra fonder. Här uppdaterar vi löpande kurser och andra viktiga upplysningar som relaterar sig till våra fonder.

Observera att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Fonders avkastning förändras vanligtvis i takt med utvecklingen på värdepappersmarknaderna. Det gör att fondernas innehav kan både öka och minska i värde.