Spara i fonder

Spara i fonder

Den som har ett sparkapital vill givetvis att det ska öka i värde – och inte gå med förlust. För att vara säker på att undvika en förlust kan pengarna stoppas i madrassen, men då kommer inflationen att urholka värdet över tid. Ett annat sätt är att investera pengarna. Det gör att sparkapitalet får möjlighet att öka i värde, men samtidigt finns det risker förknippade med investeringar.

Tidshorisont har stor betydelse för hur man bör investera ditt sparkapital på bästa sätt.  En tumregel är att man bör sänka risken ju kortare din tidshorisont är, för att inte riskera att ens sparkapital tappar kraftigt i värde inom den angivna horisonten.

En investering i aktier ger vanligtvis högst avkastning, men är också förknippad med högst risk. Säkra statsobligationer från länder som Sverige ger i allmänhet lägre avkastning än aktier, men risknivån är samtidigt betydligt lägre. Dessutom finns det andra investeringsmöjligheter på räntesidan, exempelvis realränteobligationer och företagsobligationer.

Fördelarna med att investera via en fond är att man kan sprida riskerna mellan ett stort antal olika aktier och obligationer. Det ger en lägre risknivå. Dessutom är det enklare och ofta billigare än att själv investera sparkapitalet i lika många enskilda aktier eller obligationer.

Danske Invest erbjuder fonder som investerar i aktier och/eller obligationer. Risknivåerna i de olika fonderna varierar stort, och Danske Invest erbjuder allt ifrån fonder som investerar i korta svenska penningmarknadsinstrument till investeringar i afrikanska aktier.