Få en inblick i hur våra fonder arbetar med hållbarhet

Inom Danske Invest strävar vi alltid efter att hålla dig informerad om hur vi arbetar med hållbarhet i dina investeringar. Nedan kan du läsa om våra policies och lära dig mer om våra hållbarhetsdokument och hållbarhetsrapporter.

Dokument för alla våra fonder

Investeringsrestriktioner

Våra ESG-fonder och fonder med ett hållbart investeringsmål investerar inte i specifika företag som bedriver verksamhet med koppling exempelvis till kontroversiella vapen, tobak och kol. Dessutom  omfattas fonderna av ytterligare restriktioner och som inte investerar inom områden som alkohol, spel, pornografi, fossila bränslen och militär utrustning. För alla våra fonder kan du hitta en översikt över de specifika sektorer, aktiviteter och produkter som respektive fond inte investerar i. 

Se exkluderade investeringar här.
Dokument för fonder med ett hållbart investeringsmål

Flera av våra fonder har ett hållbart investeringsmål och investerar i aktiviteter som stödjer FN:s mål för hållbar utveckling. Dessa fonderna uppfyller kraven i artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR). Nedan kan du se relaterade dokument till våra fonder med ett hållbart investeringsmål och läsa mer.
 

Fondernas mål för hållbara investeringar

I dokumentet "Hållbarhetsdokument" får du veta hur de enskilda fonderna investera för att nå specifika hållbara investeringsmål. 

I dokumentet kan du bland annat läsa om:
 
  • Fondens hållbarhetsmål 
  • Hur fonden genom aktivt ägande påverkar företag att bli mer hållbara
  • Vilka verksamheter, sektorer eller produkter som fonden inte investerar i
  • Hur vi övervakar att fonden investerar i enlighet med de hållbara investeringsmålen 

Dokument för ESG-fonder

Flera av våra fonder är märkta som ESG-fonder, vilket innebär att de främjar miljömässiga eller sociala förhållanden och god bolagsstyrning (ESG). De här fonderna uppfyller kraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Hur fonden främjar ESG-faktorer

Website disclosure ger en djupgående inblick i hur varje fond främjar miljömässiga eller sociala aspekter samt god bolagsstyrning (ESG) under investeringsprocessen. Dokumentet visar bland annat: 

  • hur fonden väljer investeringar och utövar aktivt ägande för att främja ESG
  • vilka verksamheter och/eller produkter fonden inte investerar i
  • hur fonden övervakas för att säkerställa att den främjar ESG
  • vilka ESG-data som används för att främja ESG 
 


Hitta dokumentet 'Hållbarhetsdokument' för ESG-fonder och fonder med hållbara investeringsmål här.