Investering % Typ Valuta Land ISIN
Likvida medel 000000000000100.00100,00%
Senast uppdaterad 29.08.2019
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.