Danske Invest Select

US Dollar, klass SEK Y

Investering % Typ Valuta Land ISIN
0,875 U.S. TREASURY N/B 31/7-2019 (912828TH3) 000000000000016.7216,72% Obligationer USD USA US912828TH30
0,75 US TREASURY N/B 15/08-2016/2019 000000000000016.0916,09% Obligationer USD USA US9128282B53
0,875 US TREASURY N/B 15/06-2016/2019 000000000000014.9714,97% Obligationer USD USA US912828R853
1,25 US TREASURY N/B 31/08-2017/2019 000000000000014.9214,92% Obligationer USD USA US9128282T61
T 0 7/8 05/15/19 000000000000013.8013,80% Obligationer USD USA US912828R440
1,00 U.S.TREASURY N/B 31/8-2019 (912828TN0) 000000000000010.4310,43% Obligationer USD USA US912828TN08
T 1 5/8 08/31/19 000000000000008.978,97% Obligationer USD USA US912828D804
Likvida medel 000000000000004.094,09%
Senast uppdaterad 30.04.2019
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.