Danske Invest Allocation

Horisont Ränta Class SA

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Danske Invest SICAV Sverige Kort Ränta Class SI 000000000000019.2219,22% Fonder SEK Danmark LU1349497328
Danske Invest SICAV Sverige Ränta Class SA 000000000000019.1219,12% Fonder SEK Danmark LU1349498565
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class I-sek h 000000000000011.8811,88% Fonder SEK Danmark LU1399305769
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek h 000000000000010.3010,30% Fonder SEK Danmark LU0332084994
SWEDISH GOVERNMENT 1% 12.11.2026 000000000000010.0810,08% Obligationer SEK Sverige SE0007125927
Danske Invest Globala Realräntor, klass SEK h 000000000000008.668,66% Fonder SEK Danmark DK0060485605
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h 000000000000007.717,71% Fonder SEK Danmark DK0060486090
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 18.06.2025 000000000000006.096,09% Obligationer SEK Sverige SE0013546066
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEK 000000000000003.983,98% Fonder SEK Danmark DK0060575272
SWEDISH GOVERNMENT 2.5% 12.05.2025 000000000000001.721,72% Obligationer SEK Sverige SE0005676608
STADSHYPOTEK AB 2% 01.09.2028 000000000000000.640,64% Obligationer SEK Sverige SE0011062892
Likvida medel 000000000000000.600,60%
Senast uppdaterad 29.10.2021
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.