Danske Invest Allocation

Horisont Ränta Class SA

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Danske Invest SICAV Sverige Ränta Class SA 000000000000019.3519,35% Fonder SEK Danmark LU1349498565
Danske Invest SICAV Sverige Kort Ränta Class SA 000000000000019.0819,08% Fonder SEK Danmark LU1349496940
1,0 SWEDISH GOVERNMENT S.1059 12/11-2015/2026 000000000000012.8912,89% Obligationer SEK Sverige SE0007125927
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class I-sek h 000000000000010.2010,20% Fonder SEK Danmark LU1399305769
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek h 000000000000007.597,59% Fonder SEK Danmark LU0332084994
1,0 SWEDBANK HYPOTEK 18/06-2019/2025 000000000000006.696,69% Obligationer SEK Sverige SE0013546066
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h 000000000000006.456,45% Fonder SEK Danmark DK0060486090
4,50 STADSHYPOTEK (1586) 21/9-2009/2022 000000000000005.225,22% Obligationer SEK Sverige SE0003174838
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEK 000000000000003.943,94% Fonder SEK Danmark DK0060575272
Danske Invest Globala Realräntor, klass SEK h 000000000000003.573,57% Fonder SEK Danmark DK0060485605
2,5 SWEDISH GOVERNMENT S. 1058 15/5-2014/2025 000000000000003.393,39% Obligationer SEK Sverige SE0005676608
2,0 STADSHYPOTEK AB 01/09-2018/2028 000000000000000.750,75% Obligationer SEK Sverige SE0011062892
Likvida medel 000000000000000.880,88%
Senast uppdaterad 31.03.2020
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.