Danske Invest Allocation

Horisont Ränta Class SA

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Danske Invest SICAV Sverige Kort Ränta Class SA 000000000000018.6118,61% Fonder SEK Luxemburg LU1349496940
Danske Invest SICAV Sverige Ränta Class SA 000000000000017.1417,14% Fonder SEK Luxemburg LU1349498565
Danske Invest SICAV Swedish Bond Class Y 000000000000015.6015,60% Fonder SEK Luxemburg LU0193808663
1,0 SWEDISH GOVERNMENT S.1059 12/11-2015/2026 000000000000012.8512,85% Obligationer SEK Sverige SE0007125927
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class I-sek h 000000000000010.0110,01% Fonder SEK Luxemburg LU1399305769
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek h 000000000000007.507,50% Fonder SEK Luxemburg LU0332084994
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h 000000000000004.614,61% Fonder SEK Danmark DK0060486090
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEK 000000000000004.344,34% Fonder SEK Danmark DK0060575272
Danske Invest Globala Realräntor, klass SEK h 000000000000003.883,88% Fonder SEK Danmark DK0060485605
2,5 SWEDISH GOVERNMENT S. 1058 15/5-2014/2025 000000000000003.343,34% Obligationer SEK Sverige SE0005676608
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W 000000000000001.161,16% Fonder SEK Danmark DK0060910248
Likvida medel 000000000000000.950,95%
Senast uppdaterad 30.08.2019
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.