Danske Invest Allocation

Horisont Ränta Class SA

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Danske Invest SICAV Sverige Kort Ränta Class SA 000000000000018.6718,67% Fonder SEK Luxemburg LU1349496940
Danske Invest SICAV Swedish Bond Class Y 000000000000015.1215,12% Fonder SEK Luxemburg LU0193808663
Danske Invest SICAV Sverige Ränta Class SA 000000000000014.8514,85% Fonder SEK Luxemburg LU1349498565
1,0 SWEDISH GOVERNMENT S.1059 12/11-2015/2026 000000000000013.6913,69% Obligationer SEK Sverige SE0007125927
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class I-sek h 000000000000009.829,82% Fonder SEK Luxemburg LU1399305769
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek h 000000000000008.208,20% Fonder SEK Luxemburg LU0332084994
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h 000000000000004.884,88% Fonder SEK Danmark DK0060486090
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEK 000000000000004.504,50% Fonder SEK Danmark DK0060575272
Danske Invest Globala Realräntor, klass SEK h 000000000000004.034,03% Fonder SEK Danmark DK0060485605
2,5 SWEDISH GOVERNMENT S. 1058 15/5-2014/2025 000000000000003.693,69% Obligationer SEK Sverige SE0005676608
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W 000000000000001.201,20% Fonder SEK Danmark DK0060910248
Likvida medel 000000000000001.361,36%
Senast uppdaterad 30.04.2019
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.