Danske Invest Allocation

Horisont Försiktig Class SA d

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Danske Invest SICAV Sverige Ränta Class SI 000000000000019.2419,24% Fonder SEK Danmark LU1349499027
Danske Invest SICAV Sverige Kort Ränta Class SI 000000000000016.6816,68% Fonder SEK Danmark LU1349497328
Danske Invest Index Global AC Restricted, klass SEK W 000000000000009.689,68% Fonder SEK Danmark DK0060609196
Danske Invest SICAV Global Sustainable Future Class I-sek 000000000000006.386,38% Fonder SEK Danmark LU2282194526
Danske Invest Index USA Restricted, klass SEK W 000000000000006.176,17% Fonder SEK Danmark DK0060610285
SWEDISH GOVERNMENT 1% 12.11.2026 000000000000005.055,05% Obligationer SEK Sverige SE0007125927
Danske Invest SICAV Sverige Class SI 000000000000004.184,18% Fonder SEK Danmark LU1349495116
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class I-sek h 000000000000004.114,11% Fonder SEK Danmark LU1399305769
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek h 000000000000003.843,84% Fonder SEK Danmark LU0332084994
Danske Invest Globala Realräntor, klass SEK h 000000000000003.633,63% Fonder SEK Danmark DK0060485605
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h 000000000000003.153,15% Fonder SEK Danmark DK0060486090
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 18.06.2025 000000000000003.093,09% Obligationer SEK Sverige SE0013546066
SWEDISH GOVERNMENT 2.5% 12.05.2025 000000000000002.482,48% Obligationer SEK Sverige SE0005676608
Danske Invest Select Tactical Asset Allocation Sverige, klass SEK W 000000000000002.382,38% Fonder SEK Danmark DK0061287505
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, klass SEK W 000000000000001.921,92% Fonder SEK Danmark DK0060609352
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEK 000000000000001.911,91% Fonder SEK Danmark DK0060575272
Danske Invest SICAV Sverige Småbolag Class WA 000000000000001.741,74% Fonder SEK Danmark LU1857272543
Danske Invest Index Europe Restricted, klass SEK W 000000000000001.311,31% Fonder SEK Danmark DK0060608974
STADSHYPOTEK AB 2% 01.09.2028 000000000000001.131,13% Obligationer SEK Sverige SE0011062892
Danske Invest Index Japan Restricted, klass SEK W 000000000000000.970,97% Fonder SEK Danmark DK0060609519
Danske Invest Index Sweden Restricted, klass SEK W 000000000000000.000,00% Fonder SEK Danmark DK0060610012
Likvida medel 000000000000000.970,97%
Senast uppdaterad 29.04.2022
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.