Danske Invest Allocation

Horisont Offensiv Class SA d

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Danske Invest SICAV Sverige Class SA 000000000000014.9414,94% Fonder SEK Luxemburg LU1349494812
ProCapture Global AC Index Fund, klass SEK W 000000000000012.4812,48% Fonder SEK Danmark DK0060609196
ProCapture Sweden Index Fund, klass SEK W 000000000000012.1012,10% Fonder SEK Danmark DK0060610012
ProCapture USA Index Fund, klass SEK W 000000000000011.4211,42% Fonder SEK Danmark DK0060610285
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h 000000000000007.437,43% Fonder SEK Danmark DK0060486090
Danske Invest USA, klass SEK 000000000000006.936,93% Fonder SEK Danmark DK0060485795
ProCapture Europe Index Fund, klass SEK W 000000000000006.896,89% Fonder SEK Danmark DK0060608974
Danske Invest SICAV Swedish Bond Class Y 000000000000005.695,69% Fonder SEK Luxemburg LU0193808663
Danske Invest SICAV Sverige Ränta Class SA 000000000000004.914,91% Fonder SEK Luxemburg LU1349498565
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class I-sek h 000000000000004.234,23% Fonder SEK Luxemburg LU1399305769
ProCapture Global Emerging Markets Index Fund, klass SEK W 000000000000003.713,71% Fonder SEK Danmark DK0060609352
ProCapture Japan Index Fund, klass SEK W 000000000000002.242,24% Fonder SEK Danmark DK0060609519
ProCapture Pacific incl. Canada ex. Japan Index Fund, klass SEK W 000000000000002.042,04% Fonder SEK Danmark DK0060609865
4,50 STADSHYPOTEK (1586) 21/9-2009/2022 000000000000000.900,90% Obligationer SEK Sverige SE0003174838
Danske Invest Nordiska Företagsobligationer, klass SEK h 000000000000000.780,78% Fonder SEK Danmark DK0060500262
Danske Invest SICAV Sverige Class A 000000000000000.660,66% Fonder SEK Luxemburg LU1679011665
1,0 SWEDISH GOVERNMENT S.1059 12/11-2015/2026 000000000000000.550,55% Obligationer SEK Sverige SE0007125927
3,50 SWEDISH GOVERNMENT S.1054 1/6-10/2022 000000000000000.500,50% Obligationer SEK Sverige SE0003784461
Danske Invest SICAV Sverige Småbolag Class WA 000000000000000.290,29% Fonder SEK Luxemburg LU1857272543
Likvida medel 000000000000001.321,32%
Senast uppdaterad 30.08.2019
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.