Danske Invest Allocation

Horisont Ränta Class SA d

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Danske Invest SICAV Sverige Ränta Class SA 000000000000019.1919,19% Fonder SEK Danmark LU1349498565
Danske Invest SICAV Sverige Kort Ränta Class SA 000000000000017.7017,70% Fonder SEK Danmark LU1349496940
1,0 SWEDISH GOVERNMENT S.1059 12/11-2015/2026 000000000000014.0414,04% Obligationer SEK Sverige SE0007125927
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class I-sek h 000000000000011.5711,57% Fonder SEK Danmark LU1399305769
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek h 000000000000010.9710,97% Fonder SEK Danmark LU0332084994
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h 000000000000008.068,06% Fonder SEK Danmark DK0060486090
1,0 SWEDBANK HYPOTEK 18/06-2019/2025 000000000000007.427,42% Obligationer SEK Sverige SE0013546066
Danske Invest Globala Realräntor, klass SEK h 000000000000005.885,88% Fonder SEK Danmark DK0060485605
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEK 000000000000002.352,35% Fonder SEK Danmark DK0060575272
2,5 SWEDISH GOVERNMENT S. 1058 15/5-2014/2025 000000000000001.501,50% Obligationer SEK Sverige SE0005676608
2,0 STADSHYPOTEK AB 01/09-2018/2028 000000000000000.840,84% Obligationer SEK Sverige SE0011062892
Likvida medel 000000000000000.480,48%
Senast uppdaterad 31.03.2021
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.