Danske Invest SICAV

Sverige Ränta Class SI

Investering % Typ Valuta Land ISIN
STADSHYPOTEK AB 2% 01.09.2028 000000000000015.0515,05% Obligationer SEK Sverige SE0011062892
NORDEA HYPOTEK AB 1% 16.06.2027 000000000000009.469,46% Obligationer SEK Sverige SE0013358447
STADSHYPOTEK AB 0.5% 01.06.2026 000000000000008.318,31% Obligationer SEK Sverige SE0013882644
SWEDISH GOVERNMENT 0.5% 24.11.2045 000000000000006.666,66% Obligationer SEK Sverige SE0015193313
SWEDISH COVERED BOND 0.75% 09.06.2032 000000000000006.096,09% Obligationer SEK Sverige SE0015243423
SWEDISH COVERED BOND 1% 12.06.2030 000000000000005.125,12% Obligationer SEK Sverige SE0013486156
INVESTOR AB 7.5% 04.04.2033 000000000000002.832,83% Obligationer SEK Sverige XS0166323682
BORGO AB FRN 26.05.2028 000000000000002.792,79% Obligationer SEK Sverige SE0013361078
DANSKE HYPOTEK AB 0.5% 16.12.2026 000000000000002.762,76% Obligationer SEK Sverige SE0015987540
BORGO AB FRN 15.09.2026 000000000000002.542,54% Obligationer SEK Sverige SE0013361144
SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 03.11.2033 000000000000002.172,17% Obligationer SEK Sverige XS2713309107
BLUESTEP BANK AB FRN 19.11.2027 000000000000002.142,14% Obligationer SEK Sverige SE0020356350
NORDEA HYPOTEK AB 0.5% 16.09.2026 000000000000001.791,79% Obligationer SEK Sverige SE0013358439
DANSKE HYPOTEK AB 3.5% 20.12.2028 000000000000001.731,73% Obligationer SEK Sverige SE0020053767
IKANO BANK AB FRN 19.01.2027 000000000000001.611,61% Obligationer SEK Sverige SE0020356574
SPARBANKEN SKANE FRN 29.01.2027 000000000000001.471,47% Obligationer SEK Sverige SE0013104924
AFRY AB FRN 01.12.2026 000000000000001.461,46% Obligationer SEK Sverige SE0013883337
VOLKSWAGEN FIN SERV NV 4.283% 08.12.2026 000000000000001.371,37% Obligationer SEK Holland XS2729836150
SYDBANK A/S FRN 25.04.2034 000000000000001.351,35% Obligationer SEK Danmark XS2754409816
FABEGE AB FRN 03.09.2025 000000000000001.291,29% Obligationer SEK Sverige SE0010832956
SWEDISH GOVERNMENT 3.5% 30.03.2039 000000000000001.211,21% Obligationer SEK Sverige SE0002829192
BORGO AB FRN 12.01.2026 000000000000001.071,07% Obligationer SEK Sverige SE0013105376
SKANDIABANKEN AB FRN 01.02.2029 000000000000001.071,07% Obligationer SEK Sverige SE0020356640
DANSKE HYPOTEK AB 1% 17.12.2025 000000000000001.021,02% Obligationer SEK Sverige SE0013877214
FASTIGHETS AB STENVALVET FRN 21.09.2026 000000000000001.001,00% Obligationer SEK Sverige SE0020356327
BORGO AB FRN 30.06.2027 000000000000000.960,96% Obligationer SEK Sverige SE0013360724
HUMLEGARDEN FASTIGHETER 3.973% 24.01.2029 000000000000000.960,96% Obligationer SEK Sverige SE0013105780
SWEDBANK AB FRN 19.02.2029 000000000000000.850,85% Obligationer SEK Sverige XS2774569151
FABEGE AB 1.543% 15.10.2026 000000000000000.790,79% Obligationer SEK Sverige SE0013883253
SBAB BANK AB 03.06.2030 000000000000000.790,79% Obligationer SEK Sverige XS2181907580
KINNEVIK AB 1.058% 19.02.2025 000000000000000.760,76% Obligationer SEK Sverige SE0012675999
ICA GRUPPEN AB 4.905% 24.02.2027 000000000000000.760,76% Obligationer SEK Sverige SE0013883964
SBAB BANK AB FRN 18.01.2028 000000000000000.750,75% Obligationer SEK Sverige XS2749485749
LOOMIS AB FRN 30.11.2026 000000000000000.640,64% Obligationer SEK Sverige SE0013360559
JYSKE BANK A/S FRN 24.03.2031 000000000000000.630,63% Obligationer SEK Danmark XS2322705356
ATRIUM LJUNGBERG AB 5.855% 25.01.2027 000000000000000.550,55% Obligationer SEK Sverige SE0013361185
ESKILSTUNA REKARNE SPARB FRN 14.04.2025 000000000000000.540,54% Obligationer SEK Sverige SE0013105426
BLUESTEP BANK AB FRN 20.10.2026 000000000000000.540,54% Obligationer SEK Sverige SE0016274153
LANDSHYPOTEK BANK AB 0.4425% 01.02.2027 000000000000000.490,49% Obligationer SEK Sverige SE0014783148
ATRIUM LJUNGBERG AB FRN 03.02.2026 000000000000000.470,47% Obligationer SEK Sverige SE0013360054
SPARBANKEN SKARABORG AB FRN 19.02.2026 000000000000000.440,44% Obligationer SEK Sverige SE0013105897
SORMLANDS SPARBANK FRN 02.02.2026 000000000000000.430,43% Obligationer SEK Sverige SE0013105293
FABEGE AB FRN 28.02.2025 000000000000000.430,43% Obligationer SEK Sverige SE0013883451
FASTIGHETS AB STENVALVET FRN 20.10.2026 000000000000000.380,38% Obligationer SEK Sverige SE0013360500
LANDSHYPOTEK BANK AB FRN 15.08.2027 000000000000000.350,35% Obligationer SEK Sverige SE0017071442
AFRY AB FRN 25.05.2026 000000000000000.320,32% Obligationer SEK Sverige SE0013884160
SKANDINAVISKA ENSKILDA 03.11.2033 000000000000000.290,29% Obligationer SEK Sverige XS2713297419
ESKILSTUNA REKARNE SPARB FRN 13.02.2026 000000000000000.280,28% Obligationer SEK Sverige SE0013105863
HEMSO FASTIGHETS AB 3.05% 18.01.2038 000000000000000.270,27% Obligationer SEK Sverige XS1753822672
ESKILSTUNA REKARNE SPARB FRN 01.09.2025 000000000000000.260,26% Obligationer SEK Sverige SE0013105558
LANSFORSAKRINGAR BANK 0.75% 13.09.2024 000000000000000.250,25% Obligationer SEK Sverige XS2052216970
HEMSO FASTIGHETS AB 2.975% 25.10.2038 000000000000000.250,25% Obligationer SEK Sverige XS1897296007
LANSFORSAKRINGAR BANK 25.02.2031 000000000000000.240,24% Obligationer SEK Sverige SE0013104403
RIKSHEM AB 4.51% 06.09.2027 000000000000000.220,22% Obligationer SEK Sverige XS2529236833
ATRIUM LJUNGBERG AB FRN 01.10.2026 000000000000000.210,21% Obligationer SEK Sverige SE0013360351
ESKILSTUNA REKARNE SPARB FRN 18.03.2031 000000000000000.210,21% Obligationer SEK Sverige SE0013104460
FABEGE AB 1.265% 02.02.2027 000000000000000.190,19% Obligationer SEK Sverige SE0013104353
SPARBANKEN SKANE 0.58% 21.01.2026 000000000000000.140,14% Obligationer SEK Sverige SE0013104320
ATRIUM LJUNGBERG AB FRN 22.02.2027 000000000000000.130,13% Obligationer SEK Sverige SE0013883428
FASTIGHETS AB STENVALVET FRN 07.10.2024 000000000000000.110,11% Obligationer SEK Sverige SE0013882636
FASTIGHETS AB STENVALVET FRN 30.06.2025 000000000000000.110,11% Obligationer SEK Sverige SE0013360328
WIHLBORGS FASTIGHETER AB FRN 20.03.2026 000000000000000.090,09% Obligationer SEK Sverige SE0013361268
LANSFORSAKRINGAR BANK FRN 01.03.2033 000000000000000.090,09% Obligationer SEK Sverige SE0013105343
ATRIUM LJUNGBERG AB FRN 21.08.2024 000000000000000.060,06% Obligationer SEK Sverige SE0011643303
SCANIA CV AB 4.5% 25.02.2026 000000000000000.060,06% Obligationer SEK Sverige XS2560027448
FABEGE AB FRN 22.09.2025 000000000000000.040,04% Obligationer SEK Sverige SE0013882537
DNB Bank ASA 23/33 FRN SEK C SUB 000000000000000.040,04% Obligationer SEK Norge NO0012850629
LOOMIS AB 4.923% 19.05.2027 000000000000000.020,02% Obligationer SEK Sverige SE0013361060
ATRIUM LJUNGBERG AB FRN 28.04.2027 000000000000000.020,02% Obligationer SEK Sverige SE0013883550
SWEDISH GOVERNMENT 2.25% 01.06.2032 000000000000000.020,02% Obligationer SEK Sverige SE0004517290
SWEDISH GOVERNMENT 0.125% 12.05.2031 000000000000000.020,02% Obligationer SEK Sverige SE0013935319
SWEDISH GOVERNMENT 0.75% 12.11.2029 000000000000000.010,01% Obligationer SEK Sverige SE0011281922
Likvida medel 000000000000000.180,18%
Senast uppdaterad 29.02.2024
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.