Danske Invest Allocation

Horisont Ränta Class WA d

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Danske Invest SICAV Sverige Ränta Class SI 000000000000019.3919,39% Fonder SEK Danmark LU1349499027
Danske Invest SICAV Sverige Kort Ränta Class SI 000000000000015.1915,19% Fonder SEK Danmark LU1349497328
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class I-sek h 000000000000013.8413,84% Fonder SEK Danmark LU1399305769
STADSHYPOTEK AB 0.5% 01.06.2026 000000000000008.908,90% Obligationer SEK Sverige SE0013882644
Danske Invest Globala Realräntor, klass SEK h 000000000000007.907,90% Fonder SEK Danmark DK0060485605
STADSHYPOTEK AB 2% 01.09.2028 000000000000007.827,82% Obligationer SEK Sverige SE0011062892
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h 000000000000005.615,61% Fonder SEK Danmark DK0060486090
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class WI-sek h 000000000000005.245,24% Fonder SEK Danmark LU1678978351
SWEDISH GOVERNMENT 3.5% 30.03.2039 000000000000004.734,73% Obligationer SEK Sverige SE0002829192
SWEDISH GOVERNMENT 0.75% 12.11.2029 000000000000004.114,11% Obligationer SEK Sverige SE0011281922
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 18.06.2025 000000000000002.242,24% Obligationer SEK Sverige SE0013546066
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK 000000000000001.971,97% Fonder SEK Danmark DK0060575272
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-sek h 000000000000001.201,20% Fonder SEK Danmark LU1679001518
SWEDISH GOVERNMENT 1% 12.11.2026 000000000000000.900,90% Obligationer SEK Sverige SE0007125927
Likvida medel 000000000000000.930,93%
Senast uppdaterad 31.01.2024
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.