Avgifternas sammansättning

Årlig avgift i % består av förvaltningsavgift, avgift för administration samt andra avgifter.

Vi rekommenderar att du väljer en bredare skärm för att säkerställa att du ser all relevant information i tabellen. Om du använder en smartphone, vänligen rotera skärmen till horisontellt läge.

"" har sparats till dina favoriter.

Klicka på ikonen "favoriter" högst upp på sidan för att bara se dina favoriter.

Kategori

Välj...
Alla
Aktier
- Svenska aktier
- Europeiska aktier
- Globala aktier
- Amerikanska aktier
- Japanska aktier
- Tillväxtmarknader aktier
Obligationer
- Korta obligationer
- Långa obligationer
- Investment grade obligationer
- Tillväxtmarknader obligationer
Alternativa fonder
Bland- & Fond-i-fonder
Namn på fond ISIN Förvaltningsavgift Avgift för adm.
samt andra avgifter
Årlig avgift
% (p.a.)

Danske Invest SICAV

Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WA
LU1678975845 90000000000006000,60 90000000000001700,17 90000000000007700,77

Danske Invest SICAV

Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WA d
LU1678976066 90000000000006000,60 90000000000001700,17 90000000000007700,77

Danske Invest SICAV

Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WI
LU1678975928 90000000000006000,60 90000000000001300,13 90000000000007300,73

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class WI-sek h
LU1678978351 90000000000004000,40 90000000000002300,23 90000000000006300,63

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Class WA
LU1678979086 90000000000009000,90 90000000000003500,35 90000000000012501,25

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Class WA d
LU2164670510 90000000000009000,90 90000000000003500,35 90000000000012501,25

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-sek h
LU1678996171 90000000000005000,50 90000000000002700,27 90000000000007700,77

Danske Invest SICAV

Europe Class WA-sek
LU2164670783 90000000000009000,90 90000000000001700,17 90000000000010701,07

Danske Invest SICAV

Europe Class WI-sek
LU2164670866 90000000000009000,90 90000000000001300,13 90000000000010301,03

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class WA-sek
LU1953807671 90000000000009000,90 90000000000002700,27 90000000000011701,17

Danske Invest SICAV

Europe Long-Short Equity Factors Class WA-sek h p
LU1932898783 90000000000005000,50 90000000000004000,40 90000000000009000,90

Danske Invest Index

Europe Restricted, klass SEK W
DK0060608974 90000000000000700,07 90000000000001800,18 90000000000002500,25

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class WA
LU1687331196 90000000000009000,90 90000000000003000,30 90000000000012001,20

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class WA-sek h
LU1713568738 90000000000005000,50 90000000000003000,30 90000000000008000,80

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek h
LU1698711758 90000000000005000,50 90000000000002600,26 90000000000007600,76

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek h d
LU1698712053 90000000000005000,50 90000000000002600,26 90000000000007600,76

Danske Invest Index

Global AC Restricted, klass SEK W
DK0060609196 90000000000001200,12 90000000000001800,18 90000000000003000,30

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class WA-sek
LU1678997229 90000000000009000,90 90000000000003500,35 90000000000012501,25

Danske Invest Index

Global Emerging Markets Restricted, klass SEK W
DK0060609352 90000000000001100,11 90000000000002400,24 90000000000003500,35

Danske Invest SICAV

Global Index Class WI
LU1679000031 90000000000002000,20 90000000000000900,09 90000000000002900,29

Danske Invest SICAV

Global Index Restricted Class WA
LU1679011236 90000000000002500,25 90000000000001300,13 90000000000003800,38

Danske Invest SICAV

Global Index Restricted Class WA d
LU1679011319 90000000000002500,25 90000000000001300,13 90000000000003800,38

Danske Invest SICAV

Global Index Restricted Class WI
LU1679011400 90000000000002500,25 90000000000000900,09 90000000000003400,34

Danske Invest SICAV

Global Index Restricted Class WI d
LU1679011582 90000000000002500,25 90000000000000900,09 90000000000003400,34

Danske Invest SICAV

Global Sustainable 130/30 Class WA-sek
LU1972730896 90000000000006500,65 90000000000002400,24 90000000000008900,89

Danske Invest Allocation

Horisont Aktie Class WA
LU1668273458 90000000000008000,80 90000000000002000,20 90000000000010001,00

Danske Invest Allocation

Horisont Aktie Class WA d
LU1677767011 90000000000008000,80 90000000000002000,20 90000000000010001,00

Danske Invest Allocation

Horisont Aktie Class WI d
LU1677767284 90000000000008000,80 90000000000002000,20 90000000000010001,00

Danske Invest Allocation

Horisont Balanserad Class WA
LU1668273961 90000000000006000,60 90000000000001600,16 90000000000007600,76

Danske Invest Allocation

Horisont Balanserad Class WA d
LU1677767441 90000000000006000,60 90000000000001600,16 90000000000007600,76

Danske Invest Allocation

Horisont Försiktig Class WA
LU1668274423 90000000000005000,50 90000000000001500,15 90000000000006500,65

Danske Invest Allocation

Horisont Offensiv Class WA
LU1668274936 90000000000007000,70 90000000000002000,20 90000000000009000,90

Danske Invest Allocation

Horisont Offensiv Class WA d
LU1677770742 90000000000007000,70 90000000000002000,20 90000000000009000,90

Danske Invest Allocation

Horisont Ränta Class WA
LU1668275313 90000000000003500,35 90000000000001500,15 90000000000005000,50

Danske Invest Allocation

Horisont Ränta Class WA d
LU1677772102 90000000000003500,35 90000000000001500,15 90000000000005000,50

Danske Invest Allocation

Horisont Ränta Class WI d
LU1677772367 90000000000003500,35 90000000000001500,15 90000000000005000,50

Danske Invest Index

Japan Restricted, klass SEK W
DK0060609519 90000000000000700,07 90000000000001800,18 90000000000002500,25

Danske Invest

Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W h
DK0060915718 90000000000004700,47 90000000000001200,12 90000000000005900,59

Danske Invest Index

Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klass SEK W
DK0060609865 90000000000001200,12 90000000000001800,18 90000000000003000,30

Danske Invest SICAV

Sverige Beta Class WA
LU1679012630 90000000000002000,20 90000000000001000,10 90000000000003000,30

Danske Invest SICAV

Sverige Beta Class WA d
LU1679012804 90000000000002000,20 90000000000001000,10 90000000000003000,30

Danske Invest SICAV

Sverige Beta Class WI
LU1679013018 90000000000002000,20 90000000000000600,06 90000000000002600,26

Danske Invest SICAV

Sverige Beta Class WI d
LU1679013109 90000000000002000,20 90000000000000600,06 90000000000002600,26

Danske Invest SICAV

Sverige Class WA
LU1679011822 90000000000004600,46 90000000000001700,17 90000000000006300,63

Danske Invest SICAV

Sverige Class WA d
LU1679012044 90000000000004600,46 90000000000001700,17 90000000000006300,63

Danske Invest SICAV

Sverige Class WI
LU1679012127 90000000000004600,46 90000000000001700,17 90000000000006300,63

Danske Invest SICAV

Sverige Class WI d
LU1679012390 90000000000004600,46 90000000000001700,17 90000000000006300,63

Danske Invest SICAV

Sverige Kort Ränta Class WA
LU1679014503 90000000000001000,10 90000000000000400,04 90000000000001400,14

Danske Invest SICAV

Sverige Kort Ränta Class WA d
LU1679014685 90000000000001000,10 90000000000000400,04 90000000000001400,14

Danske Invest SICAV

Sverige Kort Ränta Class WI
LU1679014768 90000000000001000,10 90000000000000000,00 90000000000001000,10

Danske Invest SICAV

Sverige Kort Ränta Class WI d
LU1679014842 90000000000001000,10 90000000000000000,00 90000000000001000,10

Danske Invest SICAV

Sverige Ränta Class WA
LU1679015146 90000000000000700,07 90000000000001100,11 90000000000001800,18

Danske Invest SICAV

Sverige Ränta Class WA d
LU1679015229 90000000000000700,07 90000000000001100,11 90000000000001800,18

Danske Invest SICAV

Sverige Ränta Class WI
LU1679015492 90000000000000700,07 90000000000001100,11 90000000000001800,18

Danske Invest SICAV

Sverige Ränta Class WI d
LU1679015575 90000000000000700,07 90000000000001100,11 90000000000001800,18

Danske Invest SICAV

Sverige Småbolag Class WA
LU1857272543 90000000000004000,40 90000000000002700,27 90000000000006700,67

Danske Invest Index

Sweden Restricted, klass SEK W
DK0060610012 90000000000000500,05 90000000000001300,13 90000000000001800,18

Danske Invest Select

Tactical Asset Allocation Sverige, klass SEK W
DK0061287505 90000000000003600,36 90000000000001400,14 90000000000005000,50

Danske Invest

Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W
DK0060910248 90000000000006000,60 90000000000001900,19 90000000000007900,79

Danske Invest

Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W h
DK0060915981 90000000000005600,56 90000000000001900,19 90000000000007500,75

Danske Invest Index

USA Restricted, klass SEK W
DK0060610285 90000000000000700,07 90000000000001800,18 90000000000002500,25

Dina favoriter

Här kan du spara fonder som du tycker är intressanta. Klicka på stjärnan bredvid fonden för att spara till dina favoriter.

Observera att dina favoriter bara sparas på den här datorn/enheten.