• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

2014 - ett starkt år för europeiska utdelningsaktier

Under 2014 har europeiska utdelningsaktier klarat sig bättre än jämförelseindex.

Under 2014 har investerare med en hög andel utdelningsaktier, d v s aktier med hög direktavkastning, belönats för sin strategi. Denna typ av aktier har nämligen presterat bättre än den generella europeiska aktiemarknaden under 2014 efter att ha släpat efter marknaden något under två års tid. Utvecklingen är helt enligt den förväntade enligt Peter Nielsen, ansvarig portföljförvaltare för Danske Capital. Han investerar i europeiska utdelningsaktier, som även kallas högavkastande aktier, åt Danske Invests fond Europe High Dividend Class A (SEK).

- Vi säger i regel att utdelningsaktier har något lägre risk än aktier i allmänhet, men att de löpande kan ge en rimlig avkastning på lång sikt. Under 2012 och 2013 började eurokrisen att gå över på allvar med starkt stöd från den Europeiska centralbanken, vilket skapade en i allmänhet hög avkastning på aktiemarknaderna. Utdelningsaktierna presterade då något sämre än marknaden som helhet. Under 2014 avtog den positiva utvecklingen i och med att EU och västvärlden hamnade i konflikt med Ryssland över Ukraina, och den ekonomiska tillväxten i Europa mattades av. Det ledde till ännu ett stort räntefall i Europa, vilket tillsammans med de dåliga tillväxtutsikterna utgjorde en miljö som utdelningsaktier presterar särskilt bra i, säger Peter Nielsen.
 
Utdelningsstil och starka bolag  
Han förklarar att udelningsaktier levererade en god avkastning under både 2012 och 2013, men att aktietypen utvecklades ännu bättre under 2014 och gick om den övriga europeiska aktiemarknaden. Medan det breda indexet MSCI Europa inklusive nettoutdelningar gav en avkastning om 6,47 % från årsskiftet till slutet av augusti levererade Danske Invests fond Europe High Dividend Class A (SEK) en avkastning om 11,41 % under samma period. Samtidigt understryker Peter Nielsen att det inte endast är fondens fokus på utdelningsaktier som har bidragit till att fonden gått så bra under 2014. Många positiva nyheter och mycket få besvikelser bland de bolag som ingår i portföljen bidrog också till den goda avkastningen.

En tumregel är att utdelningsaktier generellt sett klarar sig något sämre än andra typer av aktier i en starkt stigande marknad, men att de samtidigt inte faller lika kraftigt vid nedgångar på marknaden. Exempelvis föll inte utdelningsaktier lika kraftigt som den europeiska aktiemarknaden som helhet under finanskrisen 2008. Denna aktietyp minskar alltså kurssvängningarna i portföljen.
 
– Utdelningsaktier passar bra i många portföljer då många investerare inte följer marknaden så noga, och de gynnas därför av en portfölj med lite stabilare avkastning. På lång sikt levererar utdelningsaktier löpande en god och konkurrenskraftig avkastning, säger Peter Nielsen.
 
Två sorters utdelningsaktier
Peter Nielsen delar upp utdelningsaktier i två olika grupper: Grupp 1 utgörs av bolag som har en stabil affärsmodell, en rimlig belåningsgrad och en mycket aktieägarvänlig utdelningspolicy. De betalar ofta ut en hög andel av intjäningen i utdelning. Grupp 2 består av företag som har haft problem, vilket har lett till en fallande aktiekurs och därmed en hög utdelning i förhållande till aktiekursen. I dessa fall är dock risken stor att utdelningen sänks. Peter Nielsen investerar primärt i utdelningsaktier från grupp 1 i Danske Invests fond Europe High Dividend Class A (SEK) då han anser att denna typ av utdelningsaktier har en högre långsiktig potential.
 
Generellt sett finns det fler högavkastande aktier i Europa än i andra regioner, inklusive i USA där det är vanligare med återköp av aktier och en generellt sett högre värdering av aktierna.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.